נגידת בנק ישראל קרנית פלוג חזרה האתמול (חמישי) בפתח ישיבת הממשלה לאישור תקציב המדינה המוצע לשנת 2019 על הדברים אותם אמרה בתקופה האחרונה לגבי התקציב: יש להגדיל את ההוצאה הציבורית, ולהשקיע בשירותים חברתיים, בחינוך ובתשתיות.

הנגידה הסבירה כי ישראל נמצאת במצב המאפשר לה להרחיב את ההוצאה הציבורית. "התקציב הנוכחי נבנה בתנאים נוחים מאוד מבחינת הסביבה המקרו כלכלית: המשק מצוי בתעסוקה מלאה והצמיחה יציבה, תנאי הסחר השתפרו משמעותית והגדילו עוד יותר את ההכנסה הלאומית, ומחזקים את מצב הפירמות; הכלכלה העולמית מתאוששת, השכר עולה, והמערכת הפיננסית יציבה. תנאים אלה סייעו לממשלה לתת מענה לצרכים חברתיים שונים, ובמקביל להפחית את יחס החוב לתוצר" היא אמרה.

פלוג טענה כי יש לפרוץ את מסגרת התקציב הנקבע על בסיס הכללים הפיסקאליים, היות ומסגרת התקציב אינה מספקת מרחב מספיק למענה על צרכיה של החברה הישראלית. "ההעלאה הנוספת של מסגרת ההוצאה מבטאת את הקושי של הממשלה לטפל בנושאים חשובים בתוך המסגרת הנגזרת מכלל ההוצאה, בהינתן שמשקל ההוצאה האזרחית בתוצר נמוך מאוד. על כן, כבר עכשיו ההוצאה המתוכננת של הממשלה לשנים 2020-2022 גבוהה מהתקרה המותרת על פי הכלל. דבר זה מחדד את הצורך לחשוב על המסגרת המתאימה לכללים הפיסקליים, לאור העובדה שבשנים האחרונות כלל ההוצאה נפרץ לעיתים קרובות, מה שמצביע על כך שהוא אינו משקף את ההעדפות של קובעי המדיניות (הממשלה) לגבי היקף ההוצאה".

פלוג גם קראה להשאיר את יעד הגירעון על 2.5%, ולא להעלותו. עם זאת, פלוג הזכירה את העובדה כי ממשלת ישראל לא עמדה ביעד זה בשנת 2017, והגיעה בפועל ל-1.5% גירעון. משמעות הדבר היא כי בפועל, מדינת ישראל הוציאה פחות מהמותר לה בחוק, בעקבות עודפי הגבייה והחזרי החובות עליהם הוחלט לפני כחודשיים. "היעד הקבוע נכון לעכשיו בחוק – יעד של 2.5% מהתוצר – מייצב את משקל החוב בתוצר, ונכון היה לדבוק בו" אמרה פלוג.

פלוג גם התייחסה באופן ספציפי להשפעה ההוצאה הנמוכה על הפריון במשק הישראלי ועל הביטחון הלאומי, וקראה להגדיל את ההוצאה הציבורית על מנת להקצות תקציבים לשני נושאים אלו. "חשוב לקדם דיון על פתרון ארוך טווח ומקיף – תוך מתן מענה לצורך בהקצאת המקורות התקציביים – לסוגיית הטיפול הסיעודי בישראל. לצורך זה בנק ישראל חוזר וקורא להקים צוות מתכלל של כלל הגופים העוסקים בתחום כדי להציג תכנית רב-מימדית להתמודדות עם הגידול הצפוי באוכלוסייה הנזקקת לשירות, ולקושי של חלקים מהציבור לעמוד בעלויות" פלוג אמרה.

פלוג הסבירה גם כי מסגרת ההוצאה הנמוכה פוגעת בפריון המשק הישראלי. "רמת ההוצאות הנמוכה שלנו לא תספיק לתמוך בסגירת פערי הפריון הגדולים והמתמשכים בינינו לבין המדינות המפותחות. גם אם אין כרגע לממשלה תכנית פעולה מוכנה, חשוב לגבש תכנית כזאת בהקדם – ולהבטיח שניתן יהיה להקצות את המקורות התקציביים ליישומה" היא אמרה. לטענתה, רמת ההוצאה הנמוכה פוגעת בתשתיות להכשרת עובדים בישראל, ובתשתיות המאפשרות הפקת רווחים יעילה מהפעילות הכלכלית. הנגידה קראה לממשלה להגדיל את ההוצאה בתחומי החינוך ובפיתוח התשתיות, כדי להתמודד עם בעיית הפריון הנמוך במשק הישראלי. לטענתה "הגדלת הפריון במשק היא המפתח לצמיחה ארוכת טווח, בת קיימא, ומכלילה ולהעלאת רמת החיים של כל שכבות האוכלוסייה לאורך זמן".