האם בקרוב יהיה לא חוקי להתאגד ברוסיה? ב-10 בינואר פסק בית המשפט המקומי של סנט פטרסבורג כי יש לחסל את האיגוד המקצועי הבינ-אזורי ITUWA (Interregional Trade Union Workers’ Association) בטענה שהאיגוד ניהל פעילויות פוליטיות וקיבל כספים זרים. הארגון מאגד בתוכו מספר איגודים מקצועיים לוקאליים, בהם חברים כ-4000 עובדים מתעשיית הרכב ותעשיות אחרות, ונוסד אחרי סדרה של שביתות בשנת 2007 בתאגידים בפולצוואגן ובפורד.

הסכסוך בין האיגוד למדינה התעורר בקיץ של שנת 2017, כאשר לטענת המדינה נעשתה הפרה של החקיקה הלאומית. בתגובה לחשדות, הפרקליטות בסנט פטרסבורג דרשה את רשימת חברי האיגוד, וניהלה בדיקות שהובילו בסופו של דבר להליך משפטי.

לטענת הפרקליטות, האיגוד דרש שינויים בחוקי העבודה, כשהוא מציג תמיכה עממית רחבה, שנאספה דרך האינטרנט, התומכת בשינויים בקוד העבודה. למעשה, איגוד ITUWA קידם עתירה ציבורית על הצמדת משכורות העובדים בחברות פרטיות בהתאם לאינפלציה.

"תקדים מסוכן"

בית המשפט סבר כי האיגוד המקצועי התחיל להיות מעורב בפוליטיקה, לאחר ביקורת על המדיניות החברתית-כלכלית שהשמיע הארגון באתר האינטרנט שלו. השופט ביקר גם את הסולידריות של האיגוד עם נהגי משאיות, המוחים על העלאת מסים, וטען שהיא דוגמה לפעילות של האיגוד, שאינה תואמת עם הסטטוס שלה כאיגוד מקצועי.

בית המשפט לא הסתפק בכך, והטיל ספק בהתאגדות הסקטוריאלית הרחבה של האיגוד ברחבי רוסיה, וטען כי האיגוד נכשל מלהגדיר בבירור את היקף המגזרים שלו ואת החברות באיגוד, מבחינה גאוגרפית. על-פי אמנת ארגון העבודה הבינלאומי 87, לכל איגוד יש זכות להחליט בעצמו על המבנה הארגוני שלו, ולכן החלטת בית המשפט מונעת את יישום האמנה בשטח הפדרציה הרוסית.

בשל הכשרות בשנים הקודמות, שיזם הארגון בסיוע 'אינדסטריאול', סבור השופט כי יש להתייחס לאיגוד המקצועי כאל ארגון לא-ממשלתי, המבצע עבודה פוליטית ברוסיה עם סיוע מחו"ל. ארגון כזה נחשב ברוסיה 'סוכן זר' ועליו לעבור רישום מיוחד. זו הפעם הראשונה שהאיגוד המקצועי נכנס תחת חוק על 'סוכנים זרים' בגלל מימון מחו"ל, אשר חל ברוסיה על ארגונים ללא למטרות רווח, אך עד כה מעולם לא חל על האיגודים המקצועיים.

האיגוד המקצועי הבינלאומי 'אינדסטריאול' אשר אליו מסונף האיגוד הרוסי הכללי ITUWA והאיגוד המקומי KTR, שותף לחשש של האיגוד הרוסי כי החלטת בית המשפט היא חסרת תקדים. מאמינים שפעולה זו היא אחת הדרכים של האיגוד המקצועי להגן על האינטרסים של החברים בו, ולכן דוחה האיגוד את האשמה של הפרקליטות, ומתנגד בתוקף לפסק דין של בית המשפט.

לטענת 'אינדוסטריאל' החלטה זו של בית המשפט קובעת תקדים מסוכן, המונע מהאיגוד המקצועי ומחברי איגודים מקצועיים נוספים להביע בגלוי סולידריות גם ברמה הפנים ארגונית, ולכן הוא מפר את העקרונות המוכרים עולמית של חופש ההתאגדות.

החשש בקרב האיגודים הוא כי פסק הדין הוא סנונית המבשרת את הצפוי לאיגודים המקצועיים, וכי בעתיד יתקשו עוד יותר לפעול בצורה חוקית במדינה.

לאיגוד יש כעת חודש לערער על ההחלטה. אלכסיי אטמנוב, נשיא איגוד ITUWA, אמר:
"פירוק ITUWA לא תשפיע על עבודת האיגוד המקצועי, שכן הארגונים ברמה הראשונית שלהם הם ישויות משפטיות נפרדות היכולות ליצור ארגון חדש. אנו סומכים על תמיכה של האיגודים המסונפים לאיגודים הבינלאומיים, במיוחד ברוסיה ואזור חבר העמים, מרכזים איגוד מקצועי רוסים ומהקהילה הבינלאומית. "

ולטר סאנצ'ים, המזכיר הכללי של האיגוד העולמי 'אינדסטריאול' אמר: "אנחנו מזועזעים מההחלטה חסרת תקדים זו של השלטונות הרוסיים. זו הפרה ברורה של אמנת ארגון העבודה הבינלאומי מספר 87 בדבר חופש ההתאגדות והגנה על הזכות להתאגדות שאושררה על ידי הפדרציה הרוסית. אנו עומדים בסולידריות עם איגוד המקצועי  ITUWA  ומבקשים מכל השותפים שלנו באזור, ובמיוחד ברוסיה, להצטרף אלינו. אנו מצפים שבית המשפט העליון יבדוק וישנה את החלטת בית המשפט המקומי לפזר את איגוד ITUWA. במקביל, נתמוך בכל הפעולות הלגיטימיות של ה- ITUWA שמטרתן להבטיח את המשך עבודת האיגוד שלהם".