כוח לעובדים וארגון עובדי חסות הנוער הסכימו כמחווה של רצון טוב להשהות למהלך סוף השבוע את שביתת העובדים, על רקע פיטוריהם בשל החלפת הזכיינים. בית הדין יחליט הערב (חמישי) האם לאפשר את המשך השביתה החל מתחילת השבוע הבא.

נציגי משרד העבודה בדיון הדגישו כי לשיטתם השביתה מיותרת מכיוון שבמקביל לה מתקיימת  הידברות בין המשרד, הזכיינים החדשים וארגון כוח לעובדים. לטענתם עושה המשרד את המרב על מנת שכל 254 העובדים ייקלטו אצל הזכיינים החדשים. עם זאת, בכלל הדיונים עד כה הבהירו הזכיינים כי אין בכוונתם לכבד את ההסכמים הקיבוציים שנחתמו בעמותת ענ"ב, הזכיין היוצא – וכי העובדים שייקלטו בהם ייקלטו בתנאי המכרז בלבד – הכוללים אמנם שורה של שיפורי שכר, אך לצידם אינם כוללים היבטים שונים הקיימים בהסכמים הקיבוציים, כגון הפרשות מוגדלות לפנסיה. עוד טענו במשרד העבודה כי השביתה הממושכת שוחקת את עובדי המדינה הנאלצים לעבוד במעונות מחוץ לשעון, ופוגעת בבני הנוער החוסים, וכן כי בשל השביתה לא ניתן לקלוט נערים חוסים נוספים.

בארגון כוח לעובדים הדגישו כי עמדו בתנאי השביתה המידתית שהכתיב להם בית הדין הארצי, והדגישו כי החלטת בית הדין הארצי קבעה כי למדינה הסמכות לפעול על פי שיקול דעתה 'לצורך תפעולם התקין של המעונות'. עם זאת לדבריהם, נמנעה המדינה מלשבץ לתפעול המעונות כוח אדם שהיה זמין לה לצורך כך, כגון מנהלי הוסטלים וקציני מבחן – ולא העמידה את כוח האדם אותו התחייבה להעמיד בפני בית הדין הארצי. לצד זאת טענו כי עובדים שובתי זכו לאיומים.

"נזכיר לסיום ששביתה אמורה לכאוב ושאנחנו נמצאים בסיטואציה החמורה והכואבת ביותר מבחינת העובדים של חיסול ההתארגנות, חיסול ההסכמים הקיבוציים, אבדן מוחלט של הישגים ותנאים ופיטורים גורפים של כלל העובדים" הבהיר עו"ד זאב שצקי שייצג את העובדים בדיון. אף על פי כן, הסכים ארגון העובדים להשהיית השביתה למשך סוף השבוע, החל מיום שישי בשעה 6:00 בבוקר ועד ליום ראשון בשעה 6:00 בבוקר, וכן להחרגה של מעון מסילה מהשביתה. "אי אפשר לומר שהעובדים ונציגות העובדים אינם נוהגים באחריות, אבל כדי שמשהו באמת יתרחש במציאות ולא רק במילים, נדרשת החמרה משמעותית של השביתה עד לדרגה מלאה". ככל שלא תהיה במהלך סוף השבוע התקדמות, הבהיר הארגון כי בכוונתם לשוב ולשבות החל מיום ראשון, בהתאם למתווה השביתה שקבע בית הדין הארצי.

במעונות חסות הנוער הנעולים שוהי נערות ונערי שהושמו בהם מתוקף צו בית משפט ומעולם לא היה בהם שביתה כה חריפה בעבר. השביתה החלה לאחר שעמותת ענ"ב המפעילה את מרבית המעונות כיום הפסידה במכרז להמשך הפעלתם, והודיע כי בשל כך תאלץ לפטר את כלל עובדיה. לאחרונה הודיע השר כץ כי בכוונתו להלאים את תוכנית חסות הנוער בכללותה, אולם בשלב זה צפויות חברות דנאל ותפארת בית חם, הזוכות במכרז, להכנס ולהפעיל אותה לשנתיים הקרובות. כעת, בעקבות הדיון בבית הדין פרסם המשרד כי שר העבודה והרווחה חיים כץ נמצא בדיונים מתקדמים עם שר האוצר כחלון על פיילוט במסגרתו בשלושה מעונות יועסקו עובדים בתמהיל עם רוב לעובדי מדינה, כבר בזמן הקרוב, ובנוסף הודיע כי יפעל להוסיף את עבודת ההדרכה בחסות הנוער לחוק עבודה מועדפת.