על אף שבמהלך סוף השבוע נענו עובדי חסות הנוער לבקשת משרד העבודה והרווחה והשהו את שביתתם, לא חלה כל התקדמות באשר להבטחת זכויותיהם בתהליך החלפת הזכיינים המפעילים את השירות – והחל ממחר (ראשון) בבוקר צפויים העובדים לשוב ולשבות בהתאם להגבלות שהתווה בית הדין הארצי לעבודה. בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב אף קיבל את בקשתם להחריף את השביתה, והורה כי החל מיום שני הקרוב – יוכלו לשבות באופן מלא במהלך שעות היום. מחר בבוקר יפגינו העובדים מול קריית הממשלה בתל אביב.

"אנו שבים וקוראים לכל הגורמים הרלוונטיים, לרבות שר העבודה והרווחה ומנכ"ל משרד הרווחה, להידבר עם העובדים ולבדוק את טענותיהם בנוגע לפגיעה בזכויותיה וזאת על מנת להגיע להסכמות שיאפשרו את המשך העסקתם של העובדים באופן שימנע את השביתה או את הימשכותה" ציינה השופטת קרן כהן בפסק דינה המתיר את החרפת השביתה, והוסיפה כי התרשמה שהמו"מ בין הצדדים התנהל עד כה בעצלתיים חרף הפגיעה בבני הנוער החוסים בעקבות השביתה.

עובדי עמותת ענ"ב המפעילה את המעונות הנעולים של חסות הנוער מזה כשני עשורים, שובתים על רקע פיטוריהם הקרבים, בשל החלפת הזכיינים המפעילים את התכנית. החברות דנאל ותפארת בית חם אשר זכו במכרז הבהירו כי אין בכוונתן לכבד את שני ההסכמים הקיבוציים שנחתמו בעמותת ענ"ב, וכי ככל שייקלטו את העובדים הקיימים, יעשה הדבר בתנאים שנקבעו במכרז שפרסם משרד העבודה והרווחה בלבד.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

"בית הדין שב ומכיר בעוול המתמשך שנעשה לעובדי עמותת ענב" אמר אלברט סופר, מדריך בעמותה ומראשי הוועד. "כפי שציין בית הדין, הכדור בידי משרד הרווחה. עד כה בפגישות שקיימנו עם משרד הרווחה סירבו נציגי המשרד להתייחס לנתונים שהצגנו בדבר פגיעה בתנאי העסקת העובדים כתוצאה מהפרטת המסגרות. נציגי המשרד מסרבים להתחייב להעסקת העובדים תחת ההסכמים הקיבוציים וחמור לא פחות – מתעלמים מציבורי עובדים שייפגעו כתוצאה מהפרטת המסגרות- עובדים מסורים וחשובים כאימהות בית, רכזים ושומרים". לדבריו במהלך הדיונים בבית הדין אף עלו חילוקי דעות בין המשרד והזכיינים החדשים, כשעמותת דנאל טענה כי תעריף הלילה שהוסכם במכרז עומד על 31 ש"ח לשעה בעוד המשרד טען כי הוא עומד על 37 ש"ח לשעה. "המכרז ההזוי הזה נולד בחטא". מסר הוועד "ועדיין לא מאוחר לתקנו".

עד כה חויבו העובדים על פי פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה להעמיד מדריך אחד לכל קבוצת חוסים עד השעה 16:00 בכל יום – ולא מדריך אחד לכל מעון כפי שתבע ארגון כוח לעובדים. כמו כן הוחרגו מספר מעונות מהשביתה בשל הצורך בקליטת חירום של חוסים. כעת הבהירה השופטת כהן כי בשים לב שהעובדים צפויים למצוא עצמם ללא פרנסה בעוד עשרה ימים – תתיר להם החל מיום שני בשעה 16:00 לשבות באופן מלא בכל המעונות עד לשעה 22:00, והם יחויבו להעמיד מדריך לקבוצה רק לשעות הלילה. ככל שמקרים ספציפיים ידרשו תגבור המעונות במדריכים או אנשי צוות נוספים, קבעה השופטת, יפנו לוועדת חריגים ולמשרד הרווחה לצורך מציאת פתרון משותף ומוסכם על מנת שא לסכן את העובדים ואת בני הנוער בעקבות השביתה. עד יום שני יחויבו העובדים לעמוד במגבלות שהטיל עליהם בית הדין הארצי לעבודה – וזאת לדבריה על מנת לאפשר לצדדים למצות את המשא ומתן.

במעונות חסות הנוער הנעולים שוהים נערות ונערים שהושמו בהם מתוקף צו בית משפט ומעולם לא היה בהם שביתה כה חריפה בעבר. לאחרונה הודיע השר כץ כי בכוונתו להלאים את תכנית חסות הנוער בכללותה, אולם בשלב זה צפויות הזוכות במכרז להיכנס ולהפעיל אותה לשנתיים הקרובות. ביום חמישי, בעקבות הדיון בבית הדין פרסם המשרד כי שר העבודה והרווחה חיים כץ נמצא בדיונים מתקדמים עם שר האוצר כחלון על פיילוט במסגרתו בשלושה מעונות יועסקו עובדים בתמהיל עם רוב לעובדי מדינה, כבר בזמן הקרוב.