לפני שבוע הסביר האלוף יואב מרדכי, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, כי "יש יתרונות רבים בהעסקת עובדים פלסטינים בישראל". היתרון המרכזי פשוט – ככל ששיעור התעסוקה עולה, כך עולה גם רמת החיים בחברה הפלסטינית, שסובלת כידוע מאבטלה קשה. שיפור ברמת החיים, בתורו, מאפשר הקלה בהדברות בין הצדדים והקטנת החיכוך, כיוון שהפלסטינים העובדים בישראל מצליחים לפרנס את משפחותיהם.

מספר ימים לאחר דברי האלוף, הגיעו משרד התיירות ואגף התקציבים באוצר להסכמה על הבאת אלף עובדים מהפיליפינים ואלף עובדים פלסטינים לענף המלונאות בישראל. גיוס העובדים נדרש לאור גירושם  מישראל של כ-2500 מבקשי מקלט, שחלקם עובדים בענף המלונאות. מלונאים רבים הודיעו כי בעקבות הגרוש הצפוי הם יישארו עם מצבת עובדים לא מספקת, בעיקר בתחום הניקיון, עד כדי כך שתיתכן "סגירת קומות שלמות בבתי מלון". על רקע הגידול במספר התיירים, ולחצי המלונאים, הגיעה ההסכמה בין משרד התיירות והאוצר לתוספת של אלפיים עובדים.

העובדים הפיליפינים אמורים להגיע ארצה, במקרה הטוב, באוגוסט 2018  -שיא עונת התיירות. הם ידרשו להכשרה במלונאות בטרם יתחילו לעבוד, ולכן עונת הקיץ השנה  עלולה להיות בעייתית. מה עוד שהפיליפינים  עדיין לא גויסו לעבודה.

מנגד, הממשלה והמלונאים יכולים, בקלות יחסית, לאתר אלפיים עובדים פלסטינים לתיירות ולהכשירם למלונאות. כבר כיום עובדים בענף פלסטינים שיוכלו להדריך את המצטרפים ולהקל על קליטתם בעבודה. אם נחזור לדבריו של מתאם פעולות הממשלה בשטחים, ברור שכלכלת ישראל ובטחונה יפיקו רווחים ממשיים מהעסקת פלסטינים.

לפי נתוני קו לעובד, כיום עובדים בישראל כ-65 אלף פלסטינים, מרביתם בענף הבניין וחלקם בחקלאות, השירותים (כולל מלונאות) והתעשייה. כ-25 אלף פלסטינים נוספים עובדים בשטחי ההתנחלויות, ובאזורי תעשייה וחקלאות בבקעת הירדן.

מחקר של המרכז לכלכלה מדינית, עבור קרן הנס בוקלר (Hans Böckler), במלונאות ומסעדנות הועסקו 11.1% מקרב העובדים הפלסטינים. המשמעות היא ש-7,000 עובדים פלסטינים כבר עוסקים בתיירות, לשביעות רצונם של המעסיקים המלונאים. שכרם של הפלסטינים העובדים בישראל גבוה משמעותית מזה של אלה העובדים בשטחים – 187 שקלים בממוצע, לעומת  כ-91 שקלים בלבד בשטחים.

מספר העובדים הפלסטינים  בארץ נקבע לפי מכסות העסקה שקובעת הממשלה לכל ענף בנפרד. אישור מכסות ניתן רק במספר מועט של ענפים, לרוב עתירי מאמץ, שיש בהם מחסור בעובדים ישראלים. המחלקה לתעסוקת פלסטינים במשרד הפנים (מנהל האוכלוסין וההגירה) נושאת באחריות לפיקוח והסדרת עבודת פלסטינים בישראל.

היתרונות שבהעסקת אלף עובדים פלסטינים נוספים במלונאות, לעומת ייבוא אלף עובדים זרים, ברורים למדי. מעבר להורדת האבטלה (38%) בשטחים, ומתן שכר סביר לפלסטינים, קליטתם בענף תהיה מהירה. תקל על בעיות כוח אדם של המלונות כבר בקיץ 2018,  ותסייע לעבור את העונה יותר בקלות, לעומת מועד שבו הפיליפינים עוד לא  יהיו זמינים לעבודה.

בכירים במערכת הביטחון רואים יתרונות בהעסקת פלסטינים, יתרונות שאינם מצריכים הבאת אלף עובדים מהפיליפינים למלונאות הישראלית, גם מהצד הכלכלי. מי שחושב על טובת ותועלת הפלסטינים והישראלים צריך לתמוך בהעסקתם  המלאה במלונאות.


ד"ר אלכסנדר צימרמן הוא מרצה לניהול  ושיווק במרכז ללימודים אקדמיים-מל"א