ועדת הכספים החליטה היום כי שרים או סגני שרים שיבקשו לוותר על עדכון שכרם, יהיו זכאים לעשות כן, לאחר שלפני כשבועיים אישרה הממשלה את עדכון שכר השרים, מהלך שזכה לתגובות חריפות. עיקר הביקורת הייתה על רקע אי מילוי הבטחת ראש הממשלה, בנימין נתניהו, להעלות את קצבאות הנכים בתחילת השנה. הדיון בוועדת השרים התקיים, כאמור לאחר ששרים שביקשו לוותר על עדכון שכרם נענו בשלילה על-ידי החשבוּת של משרד ראש הממשלה, שהיא זו המשלמת את שכר השרים.

בעקבות הדחיה פנה מזכיר הממשלה צחי ברוורמן ליו"ר ועדת הכספים, חבר הכנסת משה גפני (יהדות התורה) וביקש ממנו לקיים את הדיון על-מנת שבהחלטת ועדה ניתן יהיה לאפשר לשרים לוותר על העדכון. בישיבה הסבירו נציגי חשבות משרד ראש הממשלה, כי בהנחיית הייעוץ המשפטי למשרד, שר אינו רשאי לוותר על שכרו סתם כך וכי הדבר דורש שינוי החלטה בוועדת הכספים, כיוון שעומד בניגוד לחוק יסוד הממשלה שמחייב שר לקבל משכורת. הוועדה קיבלה את ההחלטה פה אחד.

במהלך הדיון הסביר יו"ר הוועדה גפני כי בעקבות החלטת ועדת הכספים על עדכון שכר השרים פנו אליו שני שרים, שר התחבורה ישראל כץ, ושר הכלכלה אלי כהן, בבקשה לקבל החלטה בוועדת הכספים שתאפשר להם לוותר על העדכון. זאת לאחר שבקשתם נדחתה כאמור על-ידי חשבות משרד ראש הממשלה. עוד עלה בדיון, כי גם חבר כנסת המבקש לוותר על רכיבי שכר, הדבר מחייב פרוצדורה כלשהי, וגם זאת נוכח חוק יסוד הכנסת המחייב שחבר כנסת יקבל שכר.

גפני חזר בפתח הדיון על עמדתו בנושא שכר השרים ועל הסיבה שבגינה החליט לשנות את שיטת עדכון השכר לפני שבועיים ואמר כי "במשך כל הקדנציה הנוכחית הייתי סבור שבהיותי יו"ר ועדת השירות של השרים, השופטים, הדיינים, הקאדים וכד', כל נושאי המשרה הבכירים (למעט חברי כנסת ששכרם ותנאי עבודתם בסמכות ועדת הכנסת -ש.נ), שיש לשנות את שיטת העדכון של שכרם, שתהיה דומה לשיטת העדכון של שכר חברי הכנסת. זאת מכיוון שנוצר מצב אבסורדי שחברי הכנסת משתכרים יותר מהשרים ובעצם המטרה הייתה להשיב את הסדר השלטוני ההיררכי הנכון. כיום בעקבות ההחלטה שקיבלנו כאן, כולם, גם השרים וגם חברי הכנסת, השופטים וכד', שכרם מוצמד למדד השכר הממוצע במשק".

גפני שב והדגיש, כי לא הייתה אליו פנייה רשמית בבקשה לשנות את שיטת עדכון השכר, אלא שכך חשב שנכון לעשות. "אני חושב שזה עוול שדרש תיקון, ולאחר שכבר קיבלנו את ההחלטה באה הפנייה של שני השרים. ממזכירות הממשלה ומחשבות המשרד נאמר לי שאם לא נקבל החלטה בעניין האפשרות לוותר על העדכון, שני השרים לא יוכלו לעשות זאת".

יו"ר ועדת הכספים, גפני, וחבר הכנסת מיקי רוזנטל (המחנה הציוני), סיפרו שבשנה שעברה הם ויתרו על עדכון השכר במסגרת הפרוצדורה הזו. גפני: "סברנו שגם שרים יכולים לעשות זאת, אך הסתבר לנו שאין פרוצדורה כזו במשרדי הממשלה ועל-כן, נוכח פניית מזכירות הממשלה וחשבות משרד ראש הממשלה, החלטתי להביא את הנושא לכאן לדיון לצורך קבלת החלטה".

חשב משרד ראש הממשלה, אלי ביתן אמר שהשרים מקבלים את שכרם דרך חשבות משרד ראש הממשלה ולא דרך חשבויות המשרדים השונים וכי היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, "העבירה לנו חוות דעת, לפיה שר לא יכול לוותר על שכרו אלא בתיקון החלטה של ועדת הכספים כי זה מנוגד לחוק יסוד הממשלה". נוכח ההסברים של אנשי משרד ראש הממשלה, החליטו חברי ועדת הכספים לקבל את ההחלטה כאמור ומהיום, שרים יכולים לפנות לחשבות משרד ראש הממשלה בבקשה לוותר על עדכון שכרם.

אגב הדיון בשכר השרים, העלה ח"כ רוזנטל נושא שלדבריו דורש הבהרות בעניין שכר השרים. "בדיון לפני שבועיים, שבו התנגדתי לשינוי שיטת עדכון שכר השרים ושלצערי עמדתי לא התקבלה, שאלתי את אנשי האוצר מה המשמעות הכלכלית של ההחלטה ואז נאמר לי שהם לא יודעים בדיוק והעריכו שמדובר בשני מיליון שקלים לשנה פחות או יותר. אלא שבימים האחרונים ישנם פרסומים על הרבה הצמדות צפויות של בעלי תפקידים בשירות הציבורי, החל מראשי רשויות, מנכ"לים וכד', לשכר השרים וזה דרמטי! לא קיבלנו החלטה כזאת, כך שכל הצמודים שכרם יעלה עכשיו. כי זה כבר סדרי גודל אחרים של עלויות. נדרשת הבהרה של ועדת הכספים, שההחלטה נועדה לתקן את שכר השרים בלבד ולא כל הצמודים או שרוצים להיות צמודים".

ח"כ גפני, הודה לרוזנטל על העלאת הנושא ואמר כי "ההחלטה היא אך ורק לגבי שרים. פתאום נודע לי ונדרשתי להתראיין בנושא, שיש כל מיני 'צמודים' לשכר השרים. אז אני מבהיר: ההחלטה שהתקבלה פה בוועדת הכספים, נוגעת רק לשרים וסגני שרים ולא ראשי רשויות וכל מיני מוצמדים. ההחלטה על הצמדת שכרם של ראשי רשויות וכד' זה עניין פנימי של משרד הפנים והחלטה של מנכ"ל המשרד בעניין. לא ניתן לתלות את זה בהחלטת ועדת הכספים בעניין שכר השרים. ההחלטה שלנו כאן לא חלה על כל גורם כלשהו במשק הישראלי אלא רק על שרים וסגני שרים".