הבחירות לראשות איגוד העובדים הסוציאליים נפתחו היום (שלישי) כאשר למעלה מ-12,000 עובדים סוציאליים יבחרו בין היו"ר המכהנת, צפרא דוויק לענבל חרמוני. בנוסף ליו"ר, יבחרו העובדות הסוציאליות גם את נציגי מקומות העבודה להנהגת האיגוד.

הבחירות לאיגוד העובדים הסוציאליים שבהסתדרות נערכות אחת לחמש שנים והן כוללות את בחירת יו"ר האיגוד ו-159 חברי ועידת האיגוד, המהווים את נציגי מקומות העבודה והמגזרים השונים של העובדים הסוציאליים מכל הארץ. מבין חברי הוועידה נבחרים אחר-כך בעלי התפקידים והמוסדות העליונים של האיגוד. 12,096 עובדות ועובדים סוציאליים הינם בעלי זכות בחירה, גידול של כ-29 אחוז לעומת הבחירות הקודמות שנערכו בינואר 2013, אז עמד מספרם של בעלי זכות הבחירה על 9,317 עובדים סוציאליים. מאז גדל מספרם של העובדים הסוציאליים חברי האיגוד ב-2,780 חברים.

הבחירות מתקיימות ב-145 קלפיות, חלקן קבועות וחלקן ניידות, שהוצבו במקומות העבודה השונים. ההצבעה החלה בשעה 8:00 בבוקר והיא תימשך עד השעה 19:00. העובדים הסוציאליים מהמגזר הציבורי, לשכות הרווחה, מערכת הבריאות, משרדי הרווחה, הבריאות, הקליטה והביטחון, המוסד לביטוח לאומי, המינהל לחינוך התיישבותי ועובדי עמותות וחברות פרטיות, יוכלו לממש בהן את זכות ההצבעה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

לדברי יו"ר ועדת הבחירות, יצחק רוזנברג, הבחירות הפעם ממוחשבות, כך שבעלי זכות ההצבעה יוכלו לממשה בכל אחת מהקלפיות בארץ, ולא רק במקום עבודתם, באמצעות תעודה מזהה. רוזנברג קרא לציבור העובדים הסוציאליים לנצל את זכותם, להגיע, להצביע, להשפיע ובכך להיות שותפים בקביעת פני האיגוד לחמש השנים הבאות. בבחירות הקודמות, בינואר 2013, שיעור ההצבעה עמד על 38.5 אחוז. באיגוד העובדים הסוציאליים מקווים שבבחירות שיתקיימו היום, שיעור ההצבעה יהיה גבוה יותר.