משרד העבודה והרווחה הגדיל את מספר מפקחי הבטיחות בענף הבניין מ-18 ל-34 – כך הודיע שר העבודה והרווחה חיים כץ בכנס מקצועי משותף שארגן המשרד לצד המוסד לבטיחות ולגיהות, בהשתתפות למעלה מ-500 קבלנים וממוני בטיחות ברמת אפעל. עם זאת, מפקח במינהל הבטיחות מסר ל'דבר ראשון' כי בניגוד להודעה הרשמית של המשרד, חלק מעובדים אלו הינם עובדי מנהלה המועסקים במנהל כבר זמן מה.

לדבריו בין 16 מסיימי הקורס הנוכחי רק תשעה הם מפקחי בטיחות, ומתוכם חמישה בלבד בענף הבניין והיתר בתעשייה. היתר לדבריו הינם אנשי מטה, שחלקם מועסקים זמן רב במשרד וחלקם אף מועמדים לקביעות ואינם צפויים לעסוק בפיקוח בפועל. יש לציין כי ייתכן שהכשרת סגל המטה כמפקחים נדרשה על מנת ליישם את ההיבטים המינהליים של מדיניות העיצומים שהנהיג השר כץ, ככלי מרכזי לצמצום הפרות בטיחות בענף. עוד הוסיף הגורם עימו שוחחנו כי חלק מהמפקחים החדשים למעשה כבר עובדים מזה כשנה כמפקחי בטיחות.

בנובמבר האחרון אמר רן כהן, מנהל תחום בטיחות בכיר במינהל, בכנס בנושא משבר הבטיחות בענף הבניין כי במינהל ישנם 22 מפקחים לענף הבניה. לטענת הגורם עימו שוחחנו, חמשת המפקחים בוגרי הקורס נכללים במניין זה. בראיון שערכנו באוגוסט עם זאב דיבסק, מי שהיה עד לפני שנה סגן ראשת המינהל, הסביר לנו כי בשל אי העברת תקני ההכשרה ממשרד הכלכלה למשרד העבודה והרווחה בעת העברת מינהל הבטיחות בין המשרדים לא יכול היה המינהל להכשיר את המפקחים החדשים שגייס, ו-15 מהמפקחים שפעלו עשו זאת בלא תעודת מפקח והסמכויות שהיא מקנה.

בכנס הסביר השר כץ כי לאחרונה הצליח לאחר מאבק עם משרד האוצר להעלות את שכרם של המפקחים בענף הבניין ב-3,500 שקלים ובכך להקל על גיוס כוח אדם חדש לתפקיד ואיוש תקנים פנויים. עם זאת העלאת שכר זו הותנתה בחתימה על 'חוזי מומחים' אשר החריגה את המפקחים שביקשו לממש אותה מההסכמים הקיבוציים במשרד, ובכלל זה ביטלה את זכאותם לקביעות. בעוד שחלק מהמפקחים החדשים הסכימו לתנאים החדשים, כשמונה מפקחים ותיקים בחרו שלא לוותר על תנאי ההסכמים הקיבוציים עבור העלאת השכר, למספר מפקחים נוספים הזכאים לפנסיה תקציבית ההצעה כלל לא הוצאה.

ליקויי בטיחות שתועדו באתר בנייה בפתח תקווה, שבוע לפני שאירעה בו תאונה קשה. (צילום: ראובן בן שמעון הפורום למניעת תאונות עבודה)

לדברי השר כץ למפקחים על ענף הבניה הוצמדו כעת רכבים, זאת לאחר שנאלצו עד כה להתנייד באמצעות רכבם הפרטי או באמצעות תחבורה ציבורית למבצעי האכיפה ולאתרי הבניה בהם ארעו תאונות. אלא שלטענת הגורם במינהל עימו שוחחנו, אמנם צי הרכב של המינהל הוגדל, אולם מפקחים רבים נאלצו לוותר עליהם שכן גילום המס עבורם היה מוריד באופן משמעותי את שכר הנטו שלהם. לפיכך רק מעטים מכלי הרכב שנוספו אכן הגיעו לטובת הפיקוח על הבניה, ורבים מהם פוזרו דווקא בין אנשי המטה ומפקחים בענפים אחרים.

במשרד העבודה והרווחה הסבירו ל'דבר ראשון' כי בכוונתם להסיט בעתיד משאבי כוח אדם נוספים האמונים על ענפים אחרים במשק לטובת ענף הבניה, שהוגדר על ידיהם כעומד בראש סדר העדיפויות בשל ריבוי התאונות בו המגיעות לכמחצית מתאונות העבודה בישראל. הדבר מעורר שאלה האם הסתת המשאבים לא תגרום לעליה בשיעור התאונות בענפי משק אחרים.

בכנס הציג השר כץ גם את נתוני החודש הראשון ליישום העיצומים המינהליים, במהלכו הוטלו עיצומים בסכום של כ-15 מיליון שקלים על מאות קבלנים שהפרו את הוראות הבטיחות. "אנחנו רוצים שאנשים יעבדו, יתפרנסו בכבוד ויחזרו הביתה שלמים ובריאים" אמר השר כץ בפתיחת הכנס. "המטרה היא בטיחות, לא קנסות על הקבלנים. לצערנו כמעט בכל אתר שביקרנו בו מצאנו הפרת בטיחות קלה כחמורה. עזרו לנו במאמץ המשותף לשמור על חיי פועלי הבניין".

גם ראובן בן שמעון מייסד הפורום למניעת תאונות עבודה הגיב לדברי כץ בכנס וטען כי מדובר בדיסאינפורמציה וב"הטעיה של הציבור והתקשורת שיש בה בכדי לפגוע במאבק הציבורי בתאונות עבודה והיא המשך לספינים שפורסמו בחודשים האחרונים ובהם דיווח על ייבוא מפקחים מגרמניה, העלאת שכר המפקחים וחלוקה של קנסות ב-15 מיליון שקלים לקבלנים למרות שבפועל קיים נוהל פנימי במשרד העבודה שאושר לא מכבר בוועדת העבודה והרווחה שמאפשר לקבלנים לקבל 'הנחות' על הפרות בטיחות כך שבפועל סכום הקנסות יהיה נמוך בצורה משמעותית אם בכלל".

ממשרד העבודה והרווחה נמסר: "אתמול הוסמכו 16 מפקחים חדשים, שיהוו מכפיל כוח ויסייעו במאבק בתאונות הבנייה. כל המפקחים יזכו לתוספת השכר עליה נאבק שר העבודה והרווחה ע"ס של כ-3500 ש"ח בחודש. בנוסף, כל מפקחי הבנייה קיבלו הקצאת רכב במסגרת תנאי העסקתם (יחד עם רכבי איגום)"

"גיוס 16 המפקחים הינו רק השלב הראשון. בקרוב יתפרסם מכרז עתודה ל-22 תקנים נוספים שטרם אוישו, המכרז יאפשר קליטה מהירה יותר של מפקחים נוספים למערך האכיפה."