בתום מאבק בן חודש,שניהלו עובדי חסות הנוער המאוגדים בכוח לעובדים כנגד תוצאות המכרז להפעלת מעונות חסות הנוער, החלו ביום חמישי האחרון חברת כוח האדם דנאל וחברת תפארת בית חם להפעיל שישה מתוך תשעת המעונות הכלולים בתוכנית. זו הפעם הראשונה שחברות פרטיות למטרת רווח מפעילות מסגרות לנוער בסיכון.

בשלושת המעונות הנותרים הסכימה המדינה להקפיא את המכרז לשלושה חודשים נוספים, במהלכם יופעלו על ידי עמותת ענ"ב, שהפעילה את המעונות בשני העשורים האחרונים. זאת במסגרת עתירה שהגישה העמותה כנגד פסילתה במכרז.

בעוד בשני המעונות אותם החלה להפעיל חברת תפארת בית חם עזבו עובדים בודדים בלבד בשל החלפת הזכיין, בכוח לעובדים טוענים כי בארבעת המעונות שהחלה חברת דנאל להפעיל מורגשת עזיבה משמעותית של הצוות הוותיק – דבר העשוי לפגוע ברציפות הטיפול בנערים החוסים המושפעת מהקשר האישי בינם לבין הצוות.

על פי נתוני כוח לעובדים, במעון מסילה- מסגרת חלופת המעצר היחידה בארץ לבנות – כמו גם במעון גלעם התחלפו כמחצית מאנשי הצוות. במעון מצפה ים התחלף כשליש מצוות המטפלים ואילו במעון צופיה ממשיך הצוות הקיים. המעונות שימשיכו להיות מופעלים בשלושת החודשים הקרובים על ידי עמותת ענ"ב הם נווה חורש, בית הנער ואחווה.

"תכנית משרד הרווחה להפרטת המעונות לנוער תופסת תאוצה" מסר אלברט סופר מראשי וועד העובדים, "עשינו ככל שביכולתו להילחם במכרז הבזק השערורייתי הזה. רבים מאיתנו לא יכלו לעמוד בפגיעה המשמעותית בתנאי ההעסקה ועזבו. ביום שאחרי ברור למשרד הרווחה כי הניסיון לכפות מהלך כזה על העובדים במסגרות הבאות לא יעבור בשתיקה".

במשרד העבודה והרווחה העריכו כי מרבית עובדי חסות הנוער הקיימים ייקלטו אצל הזכייניות החדשות, זאת בשל היקפי כוח האדם אותו הן נדרשו לגייס. עם זאת תנאי המכרז שפרסם המשרד לא כללו כל מחוייבות מפורשת להמשך העסקתם של העובדים הקיימים. עד כה.

במסגרת עמותת ענ"ב, נהנו העובדים משני הסכמי עבודה קיבוציים ומהגנתו של ועד עובדים. כעת, העובדים אשר נקלטו אצל הזכייניות החדשות יועסקו בתנאי המינימום שהוגדרו במכרז בלבד – הכוללים אמנם  העלות את שכר הבסיס של המדריכים אל מעבר לתנאי ההסכמים הקיבוציים, את העלאת השכר השעתי ל-37 שקלים לשעה, ומענקי התמדה בסך 2,000 שקלים לעובדים אולם אינם כוללים שורת הטבות אחרות שנכללו בהסכמים הקיבוציים כגון: אופק קידום, תוספות וותק, קרן השתלמות, ותוספות על משמרות שבת ומשמרות ערבים המהווים חלק ניכר מעבודתם. בכוח לעובדים העריכו כי מדובר בפגיעה של עד 14% בשכרם – בייחוד בקרב העובדים הוותיקים. כמו כן הוגדלו היקפי המשרות של אמהות הבית למשרות מלאות, אולם תנאי השכר שנקבעו להן בהסכמים הקיבוציים התבטלו.

בכוח לעובדים שוקלים עדיין את צעדיהם לאור המצב החדש שנוצר, המעלה ספק באשר להמשך יציגות הארגון בקרב המסגרות אשר עברו לזכיינים החדשים. בינתיים, תלויה ועומדת תביעה שהגיש הארגון כנגד משרד העבודה והרווחה, בטענה שניסוח המכרז באופן שאינו מגן על המשך תעסוקתם של העובדים הקיימים כמו גם על רציפות ההסכמים הקיבוציים להם הם זכאים – מהווה למעשה פגיעה ביודעין בזכות ההתארגנות שלהם.

תגובת משאד העבודה והרווחה וחברת דנאל לא התקבלה, נכון שלעה זו.