לעיתים אני הולך אלייך לאט
ובא,
כמעט
ללא כל סיבה.
כי לדרך גם
יש ערך
מן הסתם.
לרוב אני בורח
אלייך במהרה,
כי אני שוכח
את הדרך בחזרה.
אך תמיד אני נשאר
בגלל אהבה,
שאינה תלוייה בדבר.