הצעתו של שר העבודה והרווחה חיים כץ להקל על אמנים ושחקנים עצמאים לממש זכויותיהם בביטוח הלאומי כגון קצבת אבטלה, אושרה היום (ג') בוועדת העבודה והרווחה. עד היום נדרש שר העבודה והרווחה לאשר כל הסכם שנעשה בין אמן המועסק כפרילנסר לבין מעסיק על מנת שייחשב בביטוח הלאומי כשכיר. תיקון הצו קובע כי כל אמן שיחתום על חוזה העסקה בכתב לתקופה של שלושה חודשים או חמש הופעות יוכר כשכיר, בלא צורך באישור השר.

"מטרתי העיקרית היא לפשט ולהקל ככל הניתן על הליך מיצוי הזכויות בביטוח הלאומי" אמר השר כץ. "הצו במתכונתו הקודמת היה סרבול מיותר שפגע באמנים. עם תיקונו נבטיח שהם יקבלו את זכויותיהם ללא עיכובים מיותרים".

אמנים ושחקנים רבים מועסקים כאמצעים במתכונת 'פרילנסרים', בלא שיתקיימו בינם לבין המעסיק יחסים משפטיים של 'עובד-מעביד'. המשמעות היא שהמעסיק אינו נושא בעלויות ההעסקה וביניהן זכויות סוציאליות ותשלום ביטוח לאומי, אותם נדרשים האומנים והשחקנים לשלם בעצמם. שינוי הצו צפוי לשנות מודל זה ולחייב את המעסיקים השוכרים שירותיהם להפריש עבורם דמי ביטוח לאומי.

לצד זאת התקשו עד כה אותם עובדים המועסקים בתכונת זו למצות את זכאותם לזכויות סוציאליות הניתנות לשכירים על ידי הביטוח הלאומי כגון דמי אבטלה. עד כה נדרשו על מנת להיות מוכרים כשכירים לצורכי הביטוח הלאומי להליך בירוקרטי מסורבל שכלל את חתימתו של השר על הסכם ההתקשרות שלהם עם מקום העבודה לאחר שהתייעץ על כך עם מועצת הביטוח הלאומי.

מלבד אמנים ושחקנים, צורת ההעסקה במתכונת 'פרילנס' הולכת וצוברת תאוצה מאז שנות ה-90 בישראל ובעולם, ונפוצה מאוד גם במקצועות העיתונות, הצילום, ההדרכה וכן במקצועות טיפוליים ייחודיים כגון טיפול באומנות, בבעלי חיים וכו'. בעוד שבמקרים רבים מדובר בהעדפה אישית של עובדים לעבוד כעצמאיים, במקרים אחרים דוחפים המעסיקים את שוק התעסוקה למודל זה עליו חלים פחות חוקי עבודה, החוסך להם את עלויות ההעסקה, מקשה על יכולת ההתארגנות ומייצר עובדים חלשים יותר. כך מוצאים עצמם עובדים רבים כ'פרילנסרים באל כורחם' – על אף שהיו מעדיפים לעבוד כשכירים. תיקון הצו בנוגע לאמנים ושחקנים עשוי לסמן מגמה של הגברת הפיקוח על אופן העסקה זה, ואולי בעתיד – צמצומו.

ארגוני העצמאים והשחקנים ברכו על היוזמה. עו״ד רועי כהן, נשיא להב – לשכת ארגוני העצמאים והעסקים אמר: ״סוף סוף מסתיימת פארסת הדרישה התמוהה שכל חוזה העסקה של אומן יעבור על שולחנו של שר העבודה והרווחה וידרש לאישורו. טוב עשה שר העבודה והרווחה, ח"כ חיים כץ וועדת העבודה והרווחה אשר לאחר מאבק שנמשך שנים רבות שניהלו להב ושח"ם כתף אל כתף, קיבלו הוועדה והשר החלטה שתטיב עם ציבור האומנים. מעתה יוכרו האומנים שיחתמו על הסכמי העסקה לתקופה של שלושה חודשים או לסדרה של חמש הופעות כבעלי זכויות: מעסיקיהם יפרישו עבורם דמי ביטוח לאומי והם יהיו זכאים לכל הזכויות השמורות לשכירים לרבות דמי אבטלה, דמי פגיעה, ימי מחלה, ימי חופש ועוד. זו בשורה גדולה לאלפי אמנים עצמאים שיהנו תודות לשינוי מרשת ביטחון סוציאלית. המחוקק צריך להבין ששוק העבודה משתנה ויש להתאים אותו גם עבור העובדים העצמאים״.

"במשך שנים השחקניות והשחקנים מופלים לרעה בזכויות הסוציאליות המגיעות להם" אמרה אסתי זקהיים יו"ר שח"ם. "היום נעשה תיקון היסטורי וצודק למען השחקניות והשחקנים. תיקון אשר יחייב את התאטראות להתייחס לשחקניות ולשחקנים כאל עובדים ולתת להם את הזכויות הסוציאליות המגיעות להם. זהו צעד נוסף וחשוב במאבקנו – שחקן שווה מקצוע".

אורי רשטיק, מנכ"ל שח"ם ארגון השחקנים בישראל הוסיף: "למרות ששחקנים הם עובדים לכל דבר ועניין, במשך שנים המעסיקים מנשלים אותם מכל הזכויות הסוציאליות. התיקון שנעשה היום, המחייב את התאטראות להתייחס לשחקנים כעובדים לעניין הביטוח הלאומי הוא תיקון עיוות היסטורי שיזכה את השחקנים בתנאים סוציאליים רבים להם הם לא זכו עד היום".