המשטרה פרסמה אמש (ג') את המלצותיה להעמיד לדין את ראש הממשלה נתניהו בעבירות שוחד והפרת אמונים בתיק '1000' (פרשת המתנות) ותיק '2000' (יחסיו עם מו"ל ידיעות אחרונות נוני מוזס). כעת, יועברו התיקים לפרקליטות וליועמ"ש מנדלבליט, לקבלת החלטה על הגשת כתב אישום נגד נתניהו.

עם סיום חקירת 'תיק 1000' עמדת המשטרה היא כי נתגבשה בתיק תשתית ראייתית מספקת לביסוס החשדות כנגד ראש הממשלה נתניהו, לביצוע עבירה של קבלת שוחד, מרמה והפרת אמונים בכל הנוגע למערכת יחסיו עם איש העסקים ארנון מילצ'ן, ועבירה של מרמה והפרת אמונים בכל הנוגע למערכת יחסיו עם איש העסקים האוסטרלי ג'יימס פאקר. כנגד מילצ'ן עמדת המשטרה היא כי נתגבשה תשתית ראייתית מספקת לביסוס החשדות לביצוע עבירה של מתן שוחד.

נאום נתניהו, לאחר פרסום המלצות המשטרה, 12 בפברואר 2018 (צילום מסך)

עם סיום החקירה ב'תיק 2000' עמדת משטרת ישראל היא כי נתגבשה תשתית ראייתית מספקת לביסוס החשדות נגד ראש הממשלה, לביצוע עבירות של בקשת שוחד ומרמה והפרת אמונים. נגד מוזס, עמדת המשטרה היא כי נתגבשה תשתית ראייתית מספקת לביסוס החשדות לביצוע עבירה של הצעת שוחד.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

יולי 2016 – תחילת הבדיקה

במחצית הראשונה של 2016, התקבלו חומרים ממגוון גורמים ומקורות שהעלו חשדות למרמה והפרת אמונים וקבלת טובות הנאה מצד ראש ממשלת ישראל נתניהו. אישור היועץ המשפטי לממשלה להתחיל בתהליך בדיקה ניתן ביולי 2016. בהמשך ולאחר שהונחה תשתית מספקת שהצדיקה פתיחה בחקירה פלילית, אישר היועץ המשפטי לממשלה בדצמבר 2016 לפתוח בחקירה בעניינים שפורטו לעיל.

החשדות חייבו חקירה מורכבת ומאומצת, שבוצעה על ידי צוות החקירה ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433, בליווי פרקליט המדינה והיועמ"ש. התיקים מכילים כ-180 הודעות שנגבו מ 80 עדים; כמו כן, 6 מעורבים נחקרו במסגרת בקשות לעזרה משפטית שהועברו למדינות זרות (חיקורי דין מחוץ למדינת ישראל). חלק מחיקורי דין אלה התמשכו זמן רב בגין קשיים שונים שעלו לממשם מסיבות שאינן תלויות במדינת ישראל.

תיק 1000 – "מתנות" בשווי מליון ש"ח

חקירת תיק 1000 החלה בנושא קבלת מתנות על ידי ראש הממשלה כאשר בשלב הראשון טרם זוהו חשדות לאינטרסים משמעותיים של אנשי עסקים אלה וחשד לתמורה שקיבלו. עם התקדמות החקירה ומשזוהתה סדרת חשדות לגבי התמורה שניתנה בגין המתנות, הפכה החקירה בהדרגתיות למורכבת ונרחבת יותר וחייבה חקירת שורה ארוכה של עדים. חקירות אלה, שכללו בין היתר גם חקירות של עדים רבים וחקירות בחו"ל, הניבו ערך ראייתי רב בטיבו ובעוצמתו, הכל במטרה להגיע לחקר האמת ולחשוף את המוטיבציות והאינטרסים השונים שסופקו בגין מתן המתנות.

בנימין ושרה נתניהו בארוע בביתו של ארנון מילצ׳ן ב2014 (צילום: אבי אוחיון / לע״מ / פלאש90).

על פי ממצאי החקירה, במשך כעשור, החל משנת 2007 ועד לשנת 2016, ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ובני ביתו, קיבלו מתנות – סיגרים, שמפניות ותכשיטים משני אנשי העסקים, או על ידי מי מטעמם, בסכומים המצטברים לכדי מיליון ש"ח. שווי המתנות שקיבל נתניהו מילצ'ן הגיע לכדי 750,000 שקל, ושווי המתנות מפאקר, אשר ניתנו לנתניהו החל משנת 2014, הגיע לכדי 250,000 שקל. עיקר המתנות מפאקר התחיל מרגע ששני אנשי העסקים החליטו להתחלק ביניהם בהוצאות על ראש הממשלה. עם היבחרו של נתניהו לראשות הממשלה בשנת 2009, עלו היקף ותדירות העברת המתנות באופן משמעותי.

מילצ'ן נתניהו – מערכת יחסים שוחדית

מהחקירה עלה כי המתנות הוענקו לראש הממשלה, על רקע תפקידו כראש הממשלה וכשר התקשורת בתקופה הרלוונטית, ובתמורה לפעילות שלו, לקידום עניינים שונים אשר באו להיטיב עם מילצ'ן בעסקיו, במצבו הכלכלי, במעמדו או בשימור המוניטין שלו.

כמו כן, ממצאי החקירה העלו כי מערכת היחסים בין ראש הממשלה למילצ'ן היתה מערכת יחסים שוחדית העולה לכדי עבירה פלילית ולא מערכת יחסים תמימה בין חברים. המשטרה הדגישה כי מערכת יחסים במסגרתה עובד ציבור או נבחר ציבור מקבל טובות הנאה ובמקביל משתמש בסמכויותיו, כוחו והשפעתו על מנת לקדם את ענייניו של אותו אדם, אסורה על פי חוק.

להלן עיקרי החשדות שנחקרו:

'חוק מילצ'ן': על פי החשד, ראש הממשלה פעל לקדם את הארכת פטור ממס לתושב חוזר, מעל 10 שנים, הטבה שיש לה ערך כלכלי רב עבור מילצ'ן. על פי החשד, ראש הממשלה פנה בענין לגורמי משרד האוצר, אולם אנשי האוצר בלמו את קידום הנושא בהסבר כי ההטבה כאמור איננה עולה בקנה אחד עם האינטרס הלאומי ושמירה על הקופה הציבורית. כתב הפלילים של החדשות, גיא פלג, חשף כי יאיר לפיד, שכיהן כשר אוצר בזמנו, הוא הגורם באוצר אליו פנה נתניהו. לפי פלג,  לפיד העיד במשטרה כי סירב לבקשות ראש הממשלה להעביר את 'חוק מילצ'ן'.

ויזה לארה"ב: על פי החשד ראש הממשלה פעל על מנת לסייע למילצ'ן בהסדרת הויזה שלו לארה"ב לאחר שהתגלה קושי בהארכת הויזה. זהו נושא בעל משמעויות כלכליות מרחיקות לכת עבור מילצ'ן. על פי החשד ראש הממשלה יזם פנייה בנושא לגורמי ממשל אמריקאים ובכללם מזכיר המדינה האמריקאי ושגריר ארה"ב בישראל דאז.

'רשת-קשת': על פי החשד ראש הממשלה פעל על מנת לקדם את כניסתו של מילצ'ן כבעל מניות בערוץ 2 "המאוחד", השקעה שמילצ'ן חפץ בה כלכלית. על פי החשד ראש הממשלה פעל בנושא אל מול גורמי משרד התקשורת בעודו מכהן כשר התקשורת.

'מיזם טאטא': על פי החשד, פעל ראש הממשלה לטובת מיזם מסחרי שמילצ'ן היה מעוניין בקידומו כחלק משותפות שלו עם איש עסקים הודי (טאטא). על פי החשד ראש הממשלה פעל וניסה לקדם את הנושא לבקשת מילצ'ן אל מול גורמים במשרד ראש הממשלה ומשרד הביטחון, אשר הביעו את התנגדותם לקידום הפרויקט.

'ערוץ 10': על פי החשד, פעל ראש הממשלה בניגוד לחוק כאשר עסק במסגרת תפקידו בענייני ערוץ 10 על אף שהיה מודע לכך כי מילצ'ן חברו, הוא בעל מניות בערוץ.

עם סיום חקירת תיק 1,000 עמדת המשטרה היא כי נתגבשה בתיק תשתית ראייתית מספקת לביסוס החשדות כנגד ראש הממשלה נתניהו, לביצוע עבירה של קבלת שוחד, מרמה והפרת אמונים בכל הנוגע למערכת יחסיו עם איש העסקים ארנון מילצ'ן ועבירה של מרמה והפרת אמונים בכל הנוגע למערכת יחסיו עם איש העסקים האוסטרלי ג'יימס פאקר. כנגד מילצ'ן עמדת משטרת ישראל היא כי נתגבשה תשתית ראייתית מספקת לביסוס החשדות לביצוע עבירה של מתן שוחד.

תיק 2000 – יחסים שוחדיים עם נוני מוזס

תיק 2000 עוסק בחשדות ליחסים שוחדיים בין ראש הממשלה נתניהו לבין נוני מוזס. החקירה התמקדה בממשק נקודתי בין השניים בתקופת טרום הבחירות. על פי ממצאי החקירה, החל משנת 2009, קיימו נתניהו ומוזס דין ודברים ביניהם, במפגשים אישיים, במסגרתם דנו בסיוע האחד לשני, כ"עסקת חליפין" בקידום ענייניהם. במסגרת זאת דובר אודות סיועו של מוזס לנתניהו בביסוס מעמדו כראש הממשלה באמצעות סיקור חיובי ואוהד בעיתון "ידיעות אחרונות", זאת בתמורה לסיועו של ראש הממשלה למוזס בקידום האינטרסים הכלכליים של "ידיעות אחרונות" על ידי יוזמה ותמיכה במהלכים לבלימת התעצמותו של העיתון "ישראל היום". עוד העלו ממצאי החקירה כי הצדדים נקטו פעולות בפועל לקידום האינטרסים אחד של האחר בהמשך להבנות שהושגו ביניהם, או לכל הפחות הציגו מצג האחד כלפי השני כאילו פעלו כאמור.

רה״מ בנימין נתניהו לצד ארנון ׳נוני׳ מוזס (צילום: הדס פרוש | קוקו / פלאש 90).

החקירה התבססה על שתי הקלטות שנעשו ביוזמת ראש הממשלה ובוצעו בחשאי במכשיר הסלולארי של ארי הרו במעון ראש הממשלה בירושלים. ההקלטות מתעדות מפגשים בין נתניהו למו"ל ידיעות תקשורת מוזס. מתוכן הדברים שהוקלטו עולים חשדות שבהם התמקדה חקירה זו. על פי החשדות, כפי שעלו מהקלטות, ראש הממשלה ומו"ל "ידיעות אחרונות" עסרו בבחינת האינטרסים הצולבים ויזמו מהלכים משותפים שנועדו למקסם את האינטרסים איש של רעהו ועסקו במספר כיווני פעולה שלובנו בין השניים: תמיכת ראש הממשלה ב"חוק ישראל היום"; צמצום תפוצת "ישראל היום"; ביטול הוצאת מהדורת סוף השבוע של "ישראל היום". בנוסף, פעל ראש הממשלה לתווך בין מו"ל "ידיעות אחרונות" לבין בעלי הון, לרכישת "ידיעות אחרונות", זאת בעודו מכהן כשר התקשורת.

עם סיום החקירה בתיק 2,000 עמדת משטרת ישראל היא כי נתגבשה תשתית ראייתית מספקת לביסוס החשדות נגד ראש הממשלה, לביצוע עבירות של בקשת שוחד ומרמה והפרת אמונים. נגד מוזס, עמדת המשטרה היא כי נתגבשה תשתית ראייתית מספקת לביסוס החשדות לביצוע עבירה של הצעת שוחד.