מגמת עודפי הגביה נמשכת, כך נראה, אל תוך 2018. אחרי ש-2017 הסתיימה עם עודפי גבייה של קרוב ל-20 מיליארד שקלים, הנתונים הראשונים לשנה החדשה מסמנים את המשך המגמה של השנים האחרונות.  מנתוני ביצוע התקציב וגביית המיסים שפרסם אמש (רביעי) משרד האוצר, עולה כי חודש ינואר לבדו רשם גבייה עודפת בשיעור של ארבעה מיליארד שקלים.

יעד הגבייה הנוכחי לשנת 2018 עומד על 307.2 מיליארד שקלים, ממוצע 25.6 מיליארד שקלים בחודש. עם זאת, בינואר הצליחה לגבות רשות המיסים 29.7 מיליארד שקלים – 4.1 מיליארד שקלים יותר מהמצופה. במשרד האוצר מסבירים את העודף הגדול בגבייה חריגה, שנבעה מעסקה בודדת ומעוד מספר שומות חריגות שביחד מסתכמות ב-1.2 מיליארד שקלים. בניכוי הביצועים החריגים (הן של ינואר 2018 והן של ינואר 2017) גביית המיסים של ינואר 2018 הייתה גבוהה בכ 6% לעומת החודש המקביל ב-2017.

באשר לביצוע משרדי הממשלה, ינואר התאפיין בביצוע נמוך, המאפיין את חודשי ינואר בכל שנה. בחלוף 8% מהשנה, עמד הביצוע הממוצע של כלל המשרדים על 6.5% מהתקציב. הביצוע של המשרדים החברתיים היה נמוך במיוחד (5.3%) ודווקא מערכת הביטחון הגיע לרמת ביצוע גבוהה (כ-8.35%) מתקציבה.

סה"כ נרשם עודף בפעילות הממשלה בסך של 4.7 מיליארד שקלים, כשהיעד השנתי הוא גרעון של 38.5 מיליארד שקלים  – 2.9% מהתוצר. ביחס לנתוני הגרעון יש לקחת בחשבון כי בכל שנה הממשלה מתחילה בקצב צבירת גרעון נמוך, עד לחודש דצמבר בו משרד החשב הכללי מממש את רוב הגרעון שהותר לו על פי החוק.