נגידת בנק ישראל, קרנית פלוג, הודיע היום (שני) כי תותיר את ריבית הבסיס על 0.1%. בנק ישראל משאיר את הריבית על אותה הרמה האפסית מאז שנת 2015, ונראה כי מדיניות זו איננה צפויה להשתנות בזמן הנראה לעין. "בכוונת הוועדה המוניטרית להותיר את המדיניות המרחיבה על כנה, כל עוד הדבר יידרש כדי לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד. בנק ישראל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות באינפלציה, בכלכלה הריאלית, בשווקים הפיננסיים ובמשק העולמי, והוא יפעל להשגת יעדי המדיניות המוניטרית בהתאם להתפתחויות אלו", כך נכתב בהודעה.

בהודעה הוסבר כי האינפלציה (עליית המחירים) בישראל ממשיכה להיות נמוכה. מדד המחירים לצרכן ירד בחודש ינואר ב-0.5%, נתון מעיד על ירידת מחירים במשק. גם הציפיות לאינפלציה לשנה הקרובה נשארות נמוכות, והן נמצאות מתחת ליעד האינפלציה של בנק ישראל. במילים אחרות, האינפלציה הנמוכה צפויה להמשיך בשנה הקרובה, ולא להגיע ליעד האינפלציה שעומד על 1%-3%.

מההודעה עולה כי הוועדה המוניטרית רואה עדיין חשיבות בתמרוץ הפעילות הכלכלית בישראל. המשק הישראלי ממשיך לצמוח, אם כי בקצב נמוך יחסית. למרות זאת, האבטלה בישראל נמצאת ברמה נמוכה, ושכר העובדים נמצא במגמת עלייה אטית. "שוק העבודה מוסיף להיות הדוק ונמשך השיפור בנתונים השונים: שיעורי ההשתתפות והתעסוקה עלו, שיעור האבטלה ירד, השכר עלה, אם כי חלה התמתנות בקצב עלייתו בחודשים האחרונים, ויחס המשרות הפנויות למספר המובטלים גבוה", כך בדו"ח.

הבנק גם קבע כי השוקים העולמיים נמצאים בשלבי יציאה מהמיתון שהחל בעקבות המשבר הכלכלי של 2008, וכתב כי השיפור בכלכלה העולמית מתבסס והתחזיות לצמיחה ולסחר העולמיים ממשיכות להתעדכן כלפי מעלה". להערכת הועדה המוניטרית, צמיחה זו תביא לעליה בסחר החוץ של ישראל. ההודעה הצביעה על עליה מתונה ביצוא הסחורות הישראלית בשנת 2017, כתוצאה מגידול הביקוש למוצרים ישראלים. זאת על אף תהליך הייסוף בו נמצא השקל מול הדולר בשנה האחרונה, כאשר בשנת 2017 נחלש הדולר בכ-9%.

האינפלציה מהווה במידה מסוימת מדד לקצב ההתרחבות הפעילות הכלכלית במשק. זאת מכיוון שעליית מחירים משקפת ביקוש גבוה יותר למוצרים, בעקבות עליות שכר וכוונות התרחבות של בעלי עסקים. האינפלציה בישראל עומדת מתחת ליעד בנק ישראל מאז שנת 2014, דבר שעשוי להסביר את העובדה שבנק ישראל ממשיך להשאיר את הריבית ברמה אפסית.

ריבית הבסיס, אותה קובעת הועדה המוניטרית של בנק ישראל, הוא למעשה המחיר בו מלווה הבנק המרכזי כסף לשאר הבנקים במשק. לכן, ככל שריבית הבסיס של בנק ישראל גבוהה יותר, כך מעלים הבנקים את הריביות הנגבות מעסקים ומשקי בית, כדי לשמור על רווחיותם. ריבית בסיסית נמוכה מוזילה את ההלוואות, ומקלה על ההשקעה והתרחבות העסקים. לכן, כאשר בנק מרכזי מעוניין לתמרץ את הפעילות הכלכלית ולעודד צמיחה, הוא בדרך כלל יבחר לקבוע ריבית בסיס נמוכה.