בג"צ קיבל את מתווה הממשלה להסדרת המאחז הלא חוקי 'נתיב האבות' ואישר הבוקר (רביעי) לדחות את פינויים והריסתם של 15 המבנים המיועדים לפינוי והריסה והדגיש, "זוהי ארכה סופית ואחרונה".

בתשובה לבקשת המדינה לשיהוי נוסף בביצוע פסק הדין, כתבה נשיאת בית המשפט העליון חיות בהכרעתה כי "במקרה הנוכחי מתקיימים טעמים המצדיקים לתת ארכה קצרה לביצוע פסק הדין, ולו לפנים משורת הדין", והוסיפה על רקע החלטת הממשלה להסדרת המאחז כי, "מבקשת משיבי המדינה עולה כי מאמצים שנעשו להגיע לפתרון מוסכם נשאו פרי, ובעקבותיהם הושגה התחייבות בלתי מותנית מצד תושבי המבנים המיועדים להריסה לפינוי בדרכי שלום ובלא התנגדות".

חיות דחתה את בקשת תושבי נתיב האבות, כי 6 מבנים מאלה המיועדים להריסה יוסדרו במיקומם הנוכחי ע"י "ניסור חלקיהם החורגים מחוץ לתחום אדמות המדינה המוכרזות". חיות נימקה את הדחיה בכך שהמבנים לא רק חורגים מתחומי ההכרזה של אדמות מדינה, אלא גם מעצם העובדה שנבנו שלא עפ"י חוקי התכנון והבנייה. זהו היבט נוסף לאי חוקיותם.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

שר הביטחון, אביגדור ליברמן בירך על ההחלטה ואמר, "אני מברך על החלטת בג"צ, שקיבל את עמדתנו ודחה את פינוי הבתים בנתיב האבות. החלטת בג"צ תאפשר לנו להשלים את ההידברות עם התושבים ולהגיע למתווה מוסכם."

ממטה הפעולה של נתיב האבות נמסר בתגובה להחלטה כי, בג"ץ עשה את שהתבקש ממנו בכך שנענה לבקשת המדינה לדחיית ההרס לפחות עד שיהיה הפתרון ההומניטארי. עם זאת מאבק תושבי נתיב האבות לא הסתיים עד אשר יחזרו לבתי הקבע בשכונה, מסרו התשובים.

ראש מועצת גוש עציון, שלמה נאמן אמר, "אנו מברכים על החלטת בית המשפט ששמה את ההיגיון לפני מידת הדין והתחשבה במשפחות ובילדים. ההחלטה מאפשרת לתושבים לעבור מדלת ביתם לדלת של מגוריהם הזמניים ומאפשרת תנאים אנושיים במציאות הלא אנושית של הריסת בית חייהם. פנינו לעתיד – לצמיחה, בניה ופיתוח ההתיישבות. החלטת ממשלת ישראל על פיתוח האזור יחד עם פסיקת הבג"צ על דחיית פסק הדין זורעים בנו אופטימיות זהירה לצדק שייראה ויעשה באזור שלנו. עקב בצד אגודל הריבונות המלאה תגיע גם לגוש עציון ולעת עתה כולנו מגוייסים למשימת פיתוח ההתיישבות וחיזוק הקהילה הנפלאה שלנו."

כזכור, נתיב האבות הוקמה בחודש פברואר שנת 2001 כשכונה בצפון מערב ההתנחלות אלעזר בגוש עציון. כיוון שהשכונה הוקמה ללא הליך תכנוני היא נחשבת למאחז בלתי חוקי. בשנת 2004, בעקבות עתירות לבג"ץ, התחייבה המדינה שצוות ממשלתי מקצועי יבחן את סוגיית הבעלות באדמות עליהן ממוקם המאחז, ויקבע אם הן אדמות פלסטיניות או קרקע שבבעלות המדינה. לאחר עיכובים רבים ודיונים בבג"צ, התקבלו בתחילת שנת  2013 תוצאות סקר קרקעות על פיהן הוכרז על חלק מהשטח כאדמות מדינה. באוגוסט 2016 הורה בג"ץ על הריסת 17 בתים הנמצאים באופן מלא או חלקי מחוץ לשטח ההכרזה על אדמות מדינה. לאחר ערעורים נוספים ודחיות הוחלט סופית כי מועד ההריסה יהיה בתאריך 6.3.2018. לפני כשלושה חודשים ביצעו כוחות הביטחון את ההריסה הראשונה, תחת צו בית המשפט ובהנחיית הדרג המדיני, של מבנה ששימש בנגריה במקום.