חרף מגמת צמצום פערי השכר בין המינים הפרוסה על פני 26 השנים האחרונות, ב-2016 גדל מעט פער ההכנסה: 7,633 ש"ח לשכירה ו-7,675 ש"ח לעצמאית לעומת 11,664 ש"ח לשכיר ו-13,272 ש"ח לעצמאי, כך עולה מתוני הלמ"ס המתפרסמים היום (שלישי) לרגל יום האישה הבינלאומי החל ביום חמישי הקרוב. עוד עולה מהנתונים כי 56% מהנשים העובדות בישראל היו מרוצות מהכנסתן בעבודה בשנת 2016, וזאת לעומת 62% מקרב הגברים.

פער הכנסה לשעה ולחודש בין גברים ונשים שכירים 2006-2016 (סטטיקל, למ"ס)

בשנת 2017 אחוז ההשתתפות של נשים בגיל 15 ומעלה בכוח העבודה (כולל מועסקים ובלתי מועסקים) הגיע ל-59.3%, לעומת 69.0% בקרב הגברים. 91% מהנשים המועסקות הן שכירות, לעומת 84.6% בקרב הגברים. 19,100 נשים קיבלו את שכרן דרך חברות כוח אדם, מעט פחות מהגברים המשתכרים בדרך זו. במקביל, 104,100 נשים עבדו בשנת 2017 בהיי-טק, זאת לעומת 198,600 גברים העובדים בתחום. נתונים הלמ"ס מצביעים על כך 88% מהנשים המועסקות, מרוצות מעבודתן, 56% מהנשים מרוצות מהכנסתן.

בנוסף, מנתוני הלמ"ס עולה כי שיעור הנשים בעשירוני ההכנסה, הולך ומצטמצם ככל שההכנסה עולה. כך למעשה אחוז הנשים השכירות בעשירון העליון עומד על 23.2% לעומת חלקן בעשירון התחתון – 55.9%.

שיעור השכירים בעשירונים של פרטים לפי הכנסה חודשית ברוטו מעבודה שכירה לפי מין, 2016 (סטטיקל, למ"ס)

 ככל שעולה רמת ההשכלה כך גדלה ההכנסה מעבודה שכירה. ההכנסה הממוצעת ברוטו לשעה של אישה שכירה נמוכה בכל קבוצות שנות הלימוד מאשר ההכנסה הממוצעת של גבר שכיר. הפער הגדול ביותר הוא 23.9% ונמצא בקבוצת שנות לימוד 16 ומעלה.

תחומי הלימוד שבהם נמצאו האחוזים הגבוהים ביותר של נשים היו מקצועות עזר רפואיים (83.3%) וחינוך והכשרה להוראה (80.2%). לעומת זאת, האחוזים הנמוכים ביותר היו במדעים הפיזיקליים (37.6%) במתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב (30.9%) ובהנדסה ואדריכלות (28.9%). בקרב הסטודנטים החדשים לתואר ראשון ב-2017, הציון הפסיכומטרי הכולל הממוצע של נשים היה 546 ושל גברים.

ובסוף מגיע מזל טוב לכ-176.8 אלף נשים שילדו במהלך שנת 2016. הנתונים מצביעים כי בממוצע אישה בישראל צפויה ללדת במהלך חייה בין שלושה לארבעה ילדים. במהלך השנים הגיל בו נשים יולדות את הילד הראשון עולה – אם בשנת 2006 הגיל הממוצע של הלידה הראשונה היה 26.8 בשנת 2016 הוא כבר עומד על 27.6. מה שעוד משתנה הוא מספרן של הנשים היולדות שלא במסגרת נישואין הרשומים ברבנות – 5.2% מהנשים היולדות בשנת 2016 מוגדרות רווקות, פי 2 מבסוף שנות ה-90' של המאה הקודמת.