על רקע המשבר בקואליציה, אישרה ועדת הכספים של הכנסת אתמול (חמישי) את מתווה חוק ההסדרים לקריאה שניה ושלישית בכנסת. בין היתר אישרו חברי הוועדה הגדלת נקודות זכות להורים לילדים באופן קבוע, הגדלת מענק לעובדים בשכר נמוך והעברת עשרות מיליונים מרשות שדות התעופה לרשויות הסובבות את נתב"ג.

הועדה אישרה מספר סעיפים שיועדו להפוך להוראות שעה כחלק מתכנית "נטו משפחה" כחקיקה קבועה. בין החלטות אלו נמנות הגדלת נקודות זיכוי מס הכנסה להורים, והגדלת מענק העבודה ('מס הכנסה שלילי') לעובדים בשכר נמוך. במסגרת החוק, יהפכו הקלות המס להורים לילדים בין הגילאים אפס לחמש לקבועים. גובהן של אותן ההקלות משתנה ביחס לזהות ההורה, רמת ההכנסה וגיל הילד. לדרישת יו"ר הוועדה ח"כ משה גפני (יהדות התורה) נקבע כי נשים היוצאות לחופשת לידה יוכלו להמשיך ולדחות את כניסת ההטבה לתוקף לשנה שלאחר שנת הלידה לשם מקסומה, זאת על אף בקשת האוצר לבטל סעיף זה.

עוד אישרה הוועדה את הגדלת מענק העבודה לעובדים גברים בשכר נמוך. מענק העבודה מהווה למעשה מס הכנסה שלילי, במסגרתו מקבלים עובדים השלמת הכנסה לרף אותו קובעת המדינה, במידה ומשכורתם איננה מגיעה אליו. לפי ההצעה, מי שזכאי למענק עבודה מלא ומשתכר בין 3,580 ₪ ל- 5,000 ₪, אם הוא הורה לילד אחד או שניים, יקבל מענק בסך 495 ₪ לחודש, במקום 330 ₪ לגבר עד היום. בכך משווים את המענק בין אישה לגבר. לגבי מי שמשתכר באותם סכומים ויש לו שלושה ילדים ומעלה, המענק שיקבל יגדל מ- 480 ₪ כיום לגבר ל-720 ₪, בדומה לאישה.