העלייה בחובות נמשכת, אבל בקצב איטי יותר: מדו"ח נתונים סטטיסטיים שפרסם היום (רביעי) בנק ישראל, עולה כי משקי הבית בישראל ממשיכים להגדיל את היקף החובות שלהם, אבל קצב הגידול ירד מעט בשנת 2017. כך, בשנה שעבר גדל החוב של משקי הבית בישראל בכ-5.1% לעומת קצב גידול של כ-6% בשנה שלפניה.

גם הרכב החובות של משקי הבית ממשיך להשתנות, וחלקם של המוסדות החוץ בנקאיים בחוב גדל. על פי הנתונים, ממשיכה מגמת הצמצום בשיעור החוב לבנקים והגדילה בהיקף החוב לגופים המוסדיים. אותם גופים חוץ בנקאיים הגדילו את שיעורם בחוב של משקי הבית ל-4%.

כאשר בוחנים את החוב שלא לצורכי דיור (בלי משכנתאות), קצב הגידול בשיעור החוב לגופים החוץ בנקאיים גדול עוד יותר. ב-2017 עלה שיעור הגידול של החוב שלא לדיור למוסדיים ל-26%. לעומת זאת החוב לחברות כרטיסי האשראי ירד ל-16%. חלקם של הבנקים בחוב זה המשיך לקטון גם הוא ב-2017.

אתמול (שלישי) אמרה נגידת בנק ישראל בכנס של הפיקוח על הבנקים כי משקי הבית הישראלים, ובעיקר העשירונים התחתונים של משקי הבית, מחזיקים בחובות שעשויים בעתיד לגרום לאי יציבות מערכתית. "כשמחלקים את האוכלוסייה לפי עשירונים – המינוף או החוב ביחס להכנסה בעשירונים התחתונים הוא גבוה בהשוואה לעשירונים הגבוהים" כך אמרה פלוג. חדוה בר, המפקחת על הבנקים, אמרה כי "בעוד בהסתכלות מקרו כלכלית  רמת החוב של משקי הבית בישראל סבירה, יש לא מעט אנשים, בעלי הכנסות נמוכות, שמסתבכים במינוף יתר".

המגזר העסקי הוריד משמעותית את קצב גידול החוב שלו בשנת 2017. מקצב גידול של כ-5% בשנת 2016 ירד נתון זה ל-1.5% בשנה שעברה, ואת יחס החוב תוצר שלו הוריד המגזר העסקי לכ-68%. הדו"ח מאשר כי גם במגזר העסקי חול גידול בחלקם של הגופים החוץ בנקאיים במתן אשראי, לעומת צמצום בהיקף החוב לבנקים, כשחברות הביטוח הן מעניקות האשראי הגדולות שאינן הבנקים. למרות הירידה בשנת בקצב גידול החוב למגזר החוץ בנקאי – החוב עצמו גדל ב-2017 ב-12% לעומת 19% בשנה שלפני.