עובדי תוכנית המלגות לסטודנטים מתנדבים 'פרח', החלו בשבוע שעבר במהלך התארגנות במסגרת ההסתדרות הכללית, במטרה להסדיר את תנאי עבודתם ושכרם במסגרת הסכם קיבוצי. ביום חמישי הודיע מנכ"ל האגף להתאגדות עובדים בהסתדרות להנהלת החברה על יציגות ועד העובדים.
מהלך ההתאגדות החל בינואר השנה כשקבוצת עובדים פנתה להסתדרות במרחב כרמיאל, וביקשה להוביל התארגנות. מכיוון שתוכנית פרח הינה תוכנית ארצית המעסיקה כ-560 עובדים בקמפוסים אקדמיים בכל רחבי הארץ, הצטרף גם האגף להתאגדות עובדים ללווי מהלך ההתארגנות, ובשיתוף עם המרחב וועד הפעולה הוקמו חמ"לי פעולה בכרמיאל ובתל אביב, באמצעותם הוזמנו כלל עובדי התוכנית לקחת חלק במהלך, והושג השליש הנחוץ לייציגות.

תוכנית פרח היא תוכנית לאומית להשפעה חברתית שהוקמה בשנת 1974 ביוזמתו של ד"ר רוני עטר ממכון ויצמן, ובתמיכת פרופ' חיים הררי. כיום מקיפה התוכנית כ-12% מהסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, הפועלים כחונכים לילדים הזקוקים לעזרה לימודית ורגשית. חונכי וחניכי התוכנית מגיעים מכלל הציבורים בחברה הישראלית, ופרוסים מקריית שמונה ועד אילת. הסטודנטים מקבלים בתמורה לפעילותם מילגת לימודים חלקים ו/או נקודות זכות אקדמיות. עובדי התוכנית הינם רכזים, מנהלי צוותים, יועצים חינוכיים ועוד.