המועצה להשכלה גבוהה אישרה אתמול (ג') למרכז הבינתחומי לימודי תואר שלישי במשפטים. מדובר בפעם הראשונה בה אושרו למכללה בישראל לימודי מחקר המהווים את ליבת ההבדל בין אוניברסיטה למכללה. על פי המל"ג, ועדה בינלאומית תבחן את התוכנית ובמידה והיא תמצא ראויה המוסד יקבל הרשאה להענקת דוקטורט במשפטים.

שר החינוך ויו"ר המל"ג, נפתלי בנט: ״היום אנחנו עושים היסטוריה – לראשונה, נאפשר פתיחת מסלול דוקטורט במכללה פרטית במדינת ישראל. מדובר בבשורה לעולם האקדמיה ובשורה לסטודנטים. לאחר עשור של גרירת רגליים הגענו להחלטה טובה, למען גיוון המחקר האקדמי והרחבת אפשרויות ההשכלה עבור הסטודנטים. פתיחת עולם המחקר למוסדות נוספים יעצים את המחקר גם באוניברסיטאות, יעודד עוד מוחות מבריקים ומצוינים להמשיך לתארים מתקדמים ויזניק את איכות המחקר האקדמי במדינת ישראל".

במרכז הבינתחומי ברכו על ההחלטה ומסרו כי "במשך שמונה שנים מנע הקרטל האוניברסיטאי כל דיון בבקשות המרכז הבינתחומי להענקת תואר דוקטורט. רק מנהיגותו של יו"ר המועצה להשכלה גבוהה ושר החינוך נפתלי בנט, שלא נרתע מלחץ ועד ראשי האוניברסיטאות, אפשרה את קבלת ההחלטה".

ההחלטה התקבלה על רקע החלטת המל"ג משנת 2014 ולפיה מוסדות להשכלה גבוהה שטרם הוסמכו להענקת תואר שלישי, רשאים להגיש בקשה לפתיחה של תכניות לתואר שלישי (דוקטורט), ובתנאי שעמדו בתנאי הסף שקבעה המל"ג.

בהתאם לכך, הגיש המרכז הבינתחומי בהרצליה בינואר 2016 בקשה להגשת תכנית לתואר שלישי במשפטים. הבקשה נבדקה בקפידה והיא הובאה לדיון במל"ג, רק לאחר שנמצא כי המוסד עמד בכל תנאי הסף.