הטיפ הטוב ביותר לנשים המעוניינות לפתוח עסק: עדיף שתהיו גברים. על פי נתוני סקר העצמאים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, גברים עצמאים מרוויחים 42% יותר מעמיתותיהן. בקרב צעירים הפער גדול עוד יותר – בגילאים 35-25, עומד הפער הזה על על 55%. אם בכל זאת החלטת לפתוח עסק משלך, עדיף להיות גרושה. נשים גרושות מרוויחות, בממוצע, 9,710 שקלים בחודש, לעומת ממוצע של 7,675 שקלים בקרב כלל הנשים.

עוד עולה מנתוני הלמ"ס כי השכר הממוצע של העצמאים בישראל, 404 אלף במספר, עמד על 11,480 שקלים בחודש. נתון הגבוה בכ-15% מממוצע השכר בקרב שכירים. גם הנתון החציוני של העצמאים גבוהה לעומת חבריהם השכירים, ועומד על 8,005 שקלים בחודש. עם זאת יש לציין כי הגיל הממוצע של העצמאים בישראל – 47.3 – גבוה מזה של השכירים – 39.5 – כך שפעמים רבות מדובר בקריירה שנייה לאנשים שכבר צברו ניסיון בתחומם.

נתוני הלמ"ס עומדים בסתירה לדעה הרווחת, לפיה יציאה לעצמאות תעסוקתית גוררת איתה שיעבוד לעסק, ועבודה מסביב לשעון, כן העצמאים בישראל עובדים 40.8 שעות בשבוע, קצת פחות מממוצע השעות השבועיות בקרב שכירים שעומד על 41 שעות שבועיות.

המקצוע שבו עצמאים מרוויחים בממוצע הכי הרבה הוא כמובן ניהול, שם ההכנסה הממוצעת עומדת על 13,975 שקלים בחודש. עצמאים שעובדים כסוכני מכירות ירוויחו כמעט מחצי מהמנהלים, כ-7,145 שקלים בחודש בלבד.

תחום העיסוק שבו זכו עצמאים להכנסה הממוצעת הגבוהה ביותר הוא שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים, ונדל"ן. בענפים אלו ההכנסה הממוצעת של העצמאים עומדת על 14,706 שקלים בחודש.