השכר הממוצע למשרה מלאה של שכיר בישראל בחודש ינואר עמד על 10,208 שקלים ברוטו, עלייה של 2.4% מנובמבר 2017 – כך עולה מנתונים שפרסמה היום (ראשון) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. על פי נתוני הדו"ח, גם בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2017 עלה השכר במחירים שוטפים ב-1.4%, והשכר החודשי הממוצע בשנת 2017 בכללה עמד על 10,117 שקלים. מספר משרות השכיר לעובדים ישראלים בינואר עמד על 3.6 מיליון.

מנתוני הלמ"ס עולה כי 34% מהמשרות במשק היו בענפים כלכליים בהם השכר הממוצע גבוה מהשכר הממוצע במשק: מידע ותקשורת, שירותים פיננסיים וביטוח, תחום התשתיות (חשמל, מים, ביוב), עובדי המגזר הציבורי, תעשייה, שירותים מקצועיים וטכניים, תחבורה, נדל"ן ועוד. יתר המשרות היו בענפים שהשכר הממוצע בהם נמוך מהממוצע במשק: שירותים, מזון והסעדה, בידור ופנאי, חקלאות, חינוך, בריאות רווחה וסיעוד, מסחר ובינוי.

בין החודשים נובמבר 2017 לינואר 2018 חלה עלייה של 1.4% במספר משרות השכיר בחישוב שנתי, זאת בהמשך לעלייה של 2.3% בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2017. בענף שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות עלה מספר המשרות ב-3.8% בין נובמבר לינואר, וזאת לאחר עליה של 4.1% באוגוסט-דצמבר 2017. בענף הנדל"ן ירד מספר המשרות ב-2.3% וב-1.4% בתקופות המקבילות.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בענף השירותים הפיננסיים והביטוח עלה השכר הממוצע למשרת שכיר ב-7.5% במחירים קבועים ובחישוב שנתי מאז חודש נובמבר 2017, זאת בהמשך לעלייה של 10.1% באוגוסט-אוקטובר. בענף המינהל המקומי, הציבורי והביטחון הלאומי ירד השכר הממוצע למשרת שכיר ב-9.1% בחישוב שנתי ובמחירים קבועים מאז נובמבר, בהמשך לירידה של 6.5% בחודשים אוגוסט-אוקטובר.