דבר העובדים בארץ ישראל
menu
יום שבת ה' באייר תשפ"א 17.04.21
17°תל אביב
  • 24°ירושלים
  • 17°תל אביב
  • 18°חיפה
  • 15°אשדוד
  • 18°באר שבע
  • 27°אילת
  • 19°טבריה
  • 23°צפת
  • 15°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
פינת עבודה

פינת עבודה / החופש החופש החופש

לכמה ימי חופשה זכאי עובד? האם ניתן לבחור את מועד היציאה לחופשה? ומי זכאי לתשלום במקום חופשה? |עו"ד מורן סבוראי ועו"ד אמיר בשה מפרטים, ולא נחים רגל על רגל

פינת עבודה - ימי חופשה (איור: אידאה)
מורן סבוראי
אמיר בשה
מורן סבוראי
כותבת אורחת
צרו קשר עם המערכת:
אמיר בשה
כותב אורח
צרו קשר עם המערכת:

עובד חייב לצאת לחופשה מעבודתו במהלך השנה. זו אינה המלצה כי אם הוראה של חוק חופשה שנתית, התשי"א – 1951, כאשר העובד לא יכול לוותר על זכותו לצאת לחופשה בפועל. עוד קובע החוק כי על המעסיק לדאוג כי העובד יצא לחופשה בהתאם למכסת החופשה הצבורה שלו.

אז למה ומתי המעסיק רשאי למחוק את ימי החופשה שנצברו לעובד? על זאת ועוד נענה בטור זה.

לכמה ימי חופשה שנתית עובד זכאי והיכן זה מעוגן?
עובד זכאי לצאת לחופשה שנתית בהתאם לוותק שלו במקום העבודה ולמכסה הקבועה בחוזה האישי שלו או בהסכם הקיבוצי. ואולם, מניין ימי החופשה השנתית לא יכול להיות נמוך מהקבוע בחוק: עובד עם ותק של עד חמש שנים בעבודה זכאי ל-16 ימי חופשה בעד כל שנת עבודה; 18 ימים בעד השנה השישית; 21 ימים בעד השנה השביעית ובעד השנה השמינית ואילך זכאי העובד ליום חופש נוסף לכל שנת עבודה עד לתקרה של 28 יום. הזכאות בפועל (נטו) כוללת את ימי המנוחה השבועית ומשתנה בין מקומות עבודה בהם מונהג שבוע עבודה בן חמישה ימים לבין שבוע עבודה של שישה ימים בשבוע. כך למשל, עובד בשבוע עבודה של חמישה ימים בשבוע יהיה זכאי לחמישה ימי חופשה נטו (בניכוי שישי ושבת) על כל שבעה ימי חופשה שצבר ועובד בשבוע עבודה של שישה ימים יהיה זכאי לשישה ימי חופשה נטו (בניכוי שבת) על כל שבעה ימי חופשה שצבר.

מתי אפשר לצבור ימי חופשה?
ככלל, החופשה אינה ניתנת לצבירה משנה לשנה (שנת עבודה היא שנה קלנדרית, מה-1 בינואר ועד ל-31 בדצמבר) ואולם, העובד רשאי לקחת בהסכמת המעסיק רק שבעה ימי חופשה לפחות במהלך השנה ולצרף את היתרה לחופשה שתינתן בשתי שנות העבודה הבאות.

מתי אפשר לצאת לחופשה?
המועד נקבע על ידי המעסיק בהתאם לצורכי המעסיק וככל שניתן בהתאם לצורכי העובד. החופשה תהיה רצופה אלא שבהסכמת העובד והמעסיק ובמקום בו יש ועד עובדים – באישור ועד העובדים, אפשר לחלק את החופשה ובלבד שפרק אחד ממנה יהיה לפחות שבעה ימים. תאריך החופשה יקבע לפחות 14 יום מראש והמעסיק חייב לנהל פנקס חופשה.

האם העובד רשאי לבקש לצאת לחופשה במועד מסוים?
בוודאי, ואולם, הבקשה צריכה להיות מאושרת על ידי המעסיק. אם המעסיק מסרב להוציא את העובד לחופשה – עליו לנמק את סירובו בנימוקים סבירים והגיוניים וזאת בהתאם לצורכי העבודה.

מתי מעסיק לא יכול להוציא עובד לחופשה?
כאשר לא צבורים לזכותו של העובד ימי חופשה.

האם המעסיק רשאי למחוק ימי חופשה שלא נוצלו?
לפי הפסיקה אין למעסיק זכות למחוק ימי חופשה שלא נוצלו אלא רק במקרה בו הוכח כי העובד סירב לצאת לחופשה. כלומר, על מנת למחוק ימי חופשה שנצברו המעסיק חייב להוכיח כי הוא נתן לעובד את האפשרות לנצל את ימי החופשה בטרם החליט על מחיקתם.

בפועל על המעסיק להתריע בפני העובד, כי בדעתו למחוק את מכסת ימי חופשתו הצבורה וככל שהעובד לא יצא לחופשה בחודשים הבאים ורק במקרה כזה, כאשר העובד בוחר שלא לנצל את ימי חופשתו הצבורים – רק אז רשאי המעסיק למחוק את יתרת החופשה הצבורה.

מחיקת ימי חופשה ללא התראה מראש, ללא מתן אפשרות אמיתית לנצל את מכסתם הינה התנהגות שלא בתום לב מצד המעסיק.

האם עובד יכול לוותר על זכותו לצאת לחופשה ולדרוש במקומה תשלום?
לא, שכן לחוק חופשה שנתית תפקיד עיקרי – והוא להבטיח את יציאתו של העובד לחופשה. ויתור על יציאה לחופשה גם תמורת כסף נוגד את מטרת החוק ולכן הוא אסור. אם לא די בכך, החוק גם אוסר על עובד לעבוד בעבודה אחרת – במקום עבודה אחר – במהלך חופשתו.

מתי כן זכאי העובד לפדיון חופשה, כלומר לתשלום במקום יציאה לחופשה בפועל?
רק במקרה בו העובד חדל לעבוד (פוטר או התפטר) לפני שניתנה לו חופשה, המגיעה לו עד ליום שבו חדל לעבוד ורק אז ישלם לו המעסיק פדיון חופשה בסכום השווה לדמי החופשה שהיו משולמים לעובד אילו יצא לחופשה ביום שבו חדל לעבוד.

וכעת כשהכל נהיר וברור, התחילו לתכנן את חופשתכם הבאה!

דבר היום כל בוקר אצלך במייל
על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
תגובות