אוכלוסיית ישראל מונה בערב יום העצמאות התשע"ח כ-8.842 מיליון נפש, כך לפי נתונים שפרסמה היום (שני) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדובר בגדילה של כמעט פי 11 מקום המדינה, אז מנתה אוכלוסיית ישראל 806 אלף תושבים. ביום העצמאות ה-100 של מדינת ישראל, בשנת 2048, צפויה אוכלוסיית המדינה להגיע ל- 15.2 מיליון נפש.

משנות ה-50 עלה אי השוויון בחלוקת ההכנסות בין משקי הבית בחמישונים השונים. ב-1956, חלקו של החמישון התחתון היה קטן פי 4 מזה של החמישון העליון. היום, גדל הפער לפי 11.

אחוז גידול האוכלסייה התמתן עם השנים: בעשור הראשון הוא עמד על כ-8% בשנה, במידה רבה בגלל העליות הגדולות לאחר קום המדינה. בשנות ה-80 עמד על כ-2%, גדל ל-3% עם העליה מבריה"מ, והתייצב חזרה על 2% בעשור האחרון.

70% ממשקי הבית מחזיקים היום במכונית, לעומת 3% בשנת 1959. בדירה מחזיקים היום כ-68%, גדילה לעומת 1956 (43%), אבל קצת פחות מ-1975 (71%).

נכון ל-2016, 44% מהיהודים בישראל מגדירים עצמם כחילונים, 22% כמסורתיים, 13% מסורתיים דתיים, 11% דתיים ו-10% חרדים. בקרב לא יהודים, 53% מגדרים עצמם כדתיים -4% כדתיים מאד.

כמחצית (44%) מאוכלוסיית ישראל מרוכזת היום ב-15 הערים הגדולות, המונות כל אחת יותר מ-100 אלף תושבים, וזאת בהשוואה ל-3 בלבד ערב הקמת המדינה. בישראל קיימים היום 1,214 יישובים לעומת 500 בלבד בקום המדינה.

בישראל יש היום 4.2 רופאים ל-1000 תושבים, בהשוואה ל-1.5 בלבד ב-1960. מספר מיטות האישפוז לעומת זאת שמר על שיעור דומה – 5.54 ל-1,000 תושבים ב-1950, לעומת 5.18 היום.

האוכלוסייה היהודית מונה כ-6.589 מיליון תושבים (74.5% מכלל האוכלוסייה), האוכלוסייה הערבית כ-1.849 מיליון תושבים (20.9%) ואוכלוסיית האחרים (נוצרים לא-ערבים, בני דתות אחרות וחסרי סיווג דת לפי הרישום במרשם האוכלוסין) מונה כ-404 אלף תושבים (4.6%).

מקום המדינה עלו לישראל כ-3.2 מיליון עולים. שני גלי העלייה הגדולים ביותר היו גל העלייה מקום המדינה עד אמצע שנות ה-50, אשר הביא להכפלת גודלה של אוכלוסיית המדינה בתוך כארבע שנים (יותר מ-700 אלף עולים), וגל העלייה בשנות ה-90 של המאה הקודמת, אשר הביא לעלייה של יותר מ-10% באוכלוסיית ישראל (יותר מ-900 אלף עולים, כ-43% מסך העולים).