הוועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה היום (שני) להותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.1%. החלטה זו אינה מפתיעה על רקע מדד המחירים לצרכן, שממשיך לעלות בשיעור נמוך, ועל רקע הצהרותיה של נגידת הבנק קרנית פלוג שמדיניות הריבית האפסית תשאר ככל שדרוש. לצד זאת, תחילת העלאות הריבית בחודשים האחרונים על ידי הבנק המרכזי בארה"ב, צפויה ליצור לחץ גובר לעלות את הריבית בהמשך. בבנק ישראל אמרו היום כי הם צופים העלאת ריבית רק ברבעון הרביעי של 2018.

בנימוקי ההחלטה מסבירה הוועדה כי סביבת האינפלציה ממשיכה להיות נמוכה, וזאת במקביל לכך שהצמיחה במשק 'נאה', ושוק העבודה ממשיך להיות הדוק ועם אבטלה נמוכה. לגבי התפתחויות עולמיות, ציינו בנימוקים את החשש ממלחמת סחר אך נאמר כי "לצעדים שננקטו עד כה  יש השפעה מוגבלת". בנוסף מעריכים כי הפד יעלה את הריבית עוד פעמיים השנה.

במסיבת עיתונאים אמרה היום הנגידה פלוג כי היצוא צומח בקצב נאה, קצב גבוה של יצוא שירותים, ונמוך של יצוא סחורות. לדבריה "אפשר היה לצפות לקצב יצוא סחורות גדול יותר, ביחס לביקוש העולמי". לגבי שער המטבע נאמר כי יש לו תרומה משמעותית לירידת מחירי המוצרים, אבל כי לאחרונה הוא התייצב.

עוד נכתב כי על פי האינדיקטורים לפעילות ניתן להעריך שברבעון הראשון המשק המשיך לצמוח בקצב נאה, וייתכן שאף בקצב גבוה מהפוטנציאלי. היצוא צומח בהובלת יצוא השירותים. שוק העבודה מוסיף להיות הדוק ונמשכת מגמת הירידה בשיעור האבטלה. השכר הוסיף לעלות אם כי קצב עלייתו נמוך מבעבר.

על הסביבה העולמית נכתב כי ה-OECD עדכן כלפי מעלה את תחזיות הצמיחה עבור המשקים העיקריים, בעיקר על רקע ההרחבה הפיסקלית בארה"ב והמשך הגידול בביקושים בעולם. עם זאת, מדדים שונים מצביעים על היחלשות המומנטום, חוסר ודאות ועלייה בסיכונים. התגברו החששות ל"מלחמת סחר", אם כי לצעדים שננקטו עד כה  יש השפעה מוגבלת, ומסתמן שהצדדים מנסים להגיע להסדרים; כמו כן גבר המתח הגאופוליטי. הידוק התנאים הפיננסיים בארה"ב מהווה סיכון נוסף לכלכלה הגלובלית.

בדבריה טענה הנגידה פלוג כי שער החליפין התייצב ולמעשה הייסוף המוגזם התמתן, אך המטבע ממשיך לבטא ייסוף יתר. פלוג אמרה כי בנק ישראל "לא יהסס לרכוש מט"ח גם כדי למתן תנודות חריגות שלא יתאמו את התנאים הכלכליים הבסיסיים".