תער לא עלה
זיפים מלוא פני
חולצה קרועה
עוד לא נמלא כוס יגוני.
עוד לא סיימתי
שבעה
עוד לא חלף הזמן,
היה איש
אמרתי קדיש
וכבר מניין.