הבנק העולמי ממליץ לממשלות העולם לבצע רפורמות שיפחיתו את ההגנה על זכויות העובדים, ויקלו על פיטורים והורדות שכר- כך עולה מדו"ח ביניים לקראת פרסום "דו"ח הפיתוח העולמי" של הבנק שמתפרסם כל מספר שנים, והתפרסם בימים האחרונים. הדו"ח קורא לביטול שורה של חוקים המגנים על עובדים מול המעסיקים, במטרה להתמודד עם אתגריהם של המעסיקים. "שכר מינימום גבוה, הגבלות בלתי סבירות על פיטורי עובדים, הגנה חוזית קשיחה לעובדים- כולם גורמים לעובדים להיות יקרים יותר למול החלופות הטכנולוגיות" כך נכתב בדו"ח.

הטענה העיקרית בדו"ח היא כי השיפורים הטכנולוגיים שיתרחשו בעתיד, יהפכו את העסקת העובדים לבלתי משלמת בעבור המעסיקים. לכן, כך נטען, על מדינות העולם לבצע רפורמות שיהיו רווחיות לאותם המעסיקים ובכך ויעודדו את המשך העסקתם. עם זאת, באופן פרדוקסלי, אותן הרפורמות כוללות פגיעה בחוקים ששומרים על זכויות העובדים, דווקא במטרה להוריד את שכרם ולהגדיל את רווחיות המעסיקים. כפי שנכתב בדו"ח, "הרגולציה המכבידה המונהגת במדינות רבות בעולם מקשה על עסקים לארגן מחדש את עסקיהם כדי להתמודד עם השינויים הטכנולוגיים".

הבנק העולמי ידוע בעמדותיו הימניות בכל הנוגע למדיניות כלכלית, ובלחץ שהוא הפעיל על מדיניות ברחבי העולם במטרה לדחוף לקיצוצים תקציביים, הפרטות ודה רגולציה של שוקי ההון. זכורה במיוחד היא הביקורת המתמשכת של הכלכלן ג'וזף שטיגליץ שכיהן ככלכלן הראשי של הארגון בשנות התשעים, וביקר בחריפות את התנהלות הבנק העולמי בספרו "הגלובליזציה ומתנגדיה" בה הוא טוען כי דרישותיו של הבנק דווקא פגעו באוכלוסיות המדינות שנזקקו לסיוע ממנו בעבר.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

הדו"ח, שיפורסם סופית בשנה הבאה, ימליץ להוריד את שכר המינימום המונהג כיום, להפחית בחוקים המגנים על העובדים מפני פיטורים, ולפטור את המעסיקים מתשלום לביטוח הלאומי המשרת את העובדים. הדבר אמור להביא להורדה בשכר העובדים, שיהפוך את המשך העסקתם למשתלמת בעבור המעסיקים.

למרות העובדה שהבנק העולמי ידוע בעמדותיו הניאו-ליברליות, המלצות הדו"ח יוצאות דופן מבחינתו. הבנק העולמי הוקם בשנת 1945, כגוף שנועד לתת הלוואות למדינות לצורך השקעה ופיתוח. עם זאת, בעשורים האחרונים הולכת ומחריפה עמדת הבנק לפיה דווקא קיצוץ בהשקעה והקלה בפיקוח על חוקי העבודה הם המתכון לשגשוג כלכלי.

נציגי ארגוני העובדים העולמיים הגיבו בזעם לפרסום. פטר בקביס, נציג קונפדרציית איגודי העובדים העולמית, אמר על הדו"ח כי הוא "מתעלם כמעט לחלוטין מזכויות העובדים, יחסי הכוח בין המעביד לעובד ותופעת שחיקת השכר והעלייה ברמות אי השוויון העולמיים". הוא הוסיף כי החזון של הבנק העולמי הוא עולם בו המעסיקים פטורים מתשלום ביטוח לאומי, זוכים לשלם שכר נמוך ככל שירצו ולפטר עובדים בכל זמן.

דובר הבנק המרכזי הגיב לביקורת שהופנתה כלפי הארגון. "כדי לעורר את הדיון ולמשוך תשומת לב לנושאים קריטיים, הדו"ח הקרוב יציג מגוון רחב של רעיונות לפעולה כדי לסייע לממשלות לגבש מדיניות שתיטיב עם העובדים למול השינויים הצפויים בתחומי הטכנולוגיה" הוא אמר. "כדי למגר את העוני ולהגדיל את רווחת כולם, ישנה חשיבות קריטית בתכנון מדיניות שתתמודד עם השינויים הקרובים" הוא הוסיף.

עם זאת, כלל ההצעות שהועלו בדו"ח מקדמות הורדה מכוונת של שכר העובדים. בקביס אמר כי הדו"ח איננו "לוקח בחשבון אפשרויות של מדיניות שתדחוף ליצירת שוקי עבודה פורמליים, על אף העבודה המקיפה שנעשתה בשנים האחרונות, בייחוד במדינות המתפתחות, שההשלכות העיקריות שלהן היו: זכויות עבודה חוקיות ופורמליות, שכוללות את הזכות למקום עבודה בטוח וגישה לשירותי רווחה".

הצעה נוספת שעולה מהדו"ח היא להפחית את תשלומי המעסיקים לטובת הביטוח הלאומי, ולהחליף את מימונם של הקצבאות השונות מתשלומי מסים. עם זאת, הבנק העולמי מציע לממן את התוספת הנדרשת מהטלת מסים רגרסיביים כמו מע"מ. כך, התשלום בעבור הביטוח הלאומי יחסך מהמעסיקים, אך למעשה ימומן על ידי העובדים דרך מסים כבדים יותר.