מקצה נוסף של כספי תמיכה ממשלתית יוצא לדרך בתחום ההתייעלות האנרגטית. בממשלה מקווים כי התקציב הרב שנתי של 300 מליון ש"ח יתמוך בהשקעות של 1.6 מיליארד ש"ח בסך הכל, לטובת התייעלות אנרגטית והפחתת פליטות גזי חממה.

מסלול הסיוע לפרויקטים המקדמים התייעלות אנרגטית והפחתת גזי חממה וזיהום אוויר יוצא לדרך בפעם השנייה, בשיתוף פעולה של משרדי הכלכלה והתעשייה, הגנת הסביבה, האנרגיה והאוצר. במקצה הראשון ניתנו מענקים בסך כ-80 מלש"ח ל-94 פרויקטים ברשויות מקומיות ומפעלים אשר מינפו השקעה כוללת בסך של כ-400 מלש"ח. ההקצאה הנוכחית היא של 74 מליון ש"ח, לסבסוד פרויקטים במגזר העסקי והמוניציפלי.

התכנית כולה אמורה להימשך 4 שנים, 2017-2020, כאשר בכל אחת מהן יוענקו 75 מיליון ש"ח. המענקים ניתנים לפרויקטים המובילים להתייעלות אנרגטית או הפחתה משמעותית של פליטות גזי חממה שיוגשו על ידי עסקים עם מחזור שנתי של עד 200 מיליון שקל, תוך מתן עדיפות לרשויות מקומיות בדירוג סוציו-אקונומי 1-5.

 גובה המענק עבור בקשת סיוע יעמוד על עד 20% מסך עלות כל פרויקט ולא יעלה על 3 מיליון שקל, עבור סך הבקשות שיוגשו על ידי המבקש בשנה קלנדרית. כמו כן, להתקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית חדשה יינתן מענק נוסף של עד 20% מעלות הפרויקט, ולא יותר מ-3 מיליון שקל .

 התכנית נועדה לקדם עמידה ביעד הלאומי של צמצום צריכת החשמל בשיעור של לפחות 17% עד שנת 2030 ביחס לתרחיש עסקים כרגיל. תכנית המענקים מופעלת על ידי הרשות להשקעות במשרד הכלכלה, כאשר את הבקשות שיוגשו תבחן ועדה המורכבת מנציגי המשרדים, וזו תבחר את הזוכים במענקים, בהתאם לשיעור חיסכון הצפוי.

במסגרת המקצה הראשון, של שנת 2017, אושרו מענקים בהיקף של כ-80 מלש"ח ל-94 תוכניות שהוגשו על ידי רשויות מקומיות ומפעלים, ואלו מינפו השקעות בהיקף של כ-400 מיליון שקלים. מתוך תכניות אלו, 8 תכניות כוללות התקנה של טכנולוגיות ישראליות חדשניות המותקנות בהן לראשונה. החיסכון השנתי הצפוי בצריכת חשמל עם השלמת ביצוע ההשקעות, מוערך ב-130 מיליון קוט"ש.

שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ, מסר היום: "משרד האנרגיה מעודד ומקדם פרויקטים חדשניים בתחום ההתייעלות האנרגטית, וזאת על מנת להמשיך ולבסס משק אנרגיה ישראלי עצמאי. מסלול הסיוע יעניק הזדמנות לרשויות מקומיות וליזמים לפתח פרויקטים חדשניים בתחום זה, ויסייע בביסוס הביטחון האנרגטי של מדינת ישראל".

 שר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן: "התכנית להתייעלות אנרגטית היא בשורה לתעשייה ולאיכות הסביבה, יש בה מימד של התייעלות כלכלית חשובה, לצד צמצום זיהום האוויר שהנו משמעותי לבריאות הציבור. אני קורא לראשי הרשויות, מנהלי/ות המפעלים ובעלי העסקים, לבוא ולשמוע את פרטי התוכנית ולפנות למשרד הכלכלה לקבלת המענקים באמצעות הרשות להשקעות ולפיתוח במשרד הכלכלה, אשר מניעה שיתוף פעולה בין משרדי חשוב, לו השפעה רב תחומית על כלכלת ישראל".

השר להגנת הסביבה, זאב אלקין: "המשרד להגנת הסביבה רואה חשיבות עליונה בהפחתת פליטות גזי חממה ובהתייעלות אנרגטית – שמביאה גם להפחתה של זיהום אוויר וגם לחיזוק הכלכלה, העסקים הקטנים והבינוניים והרשויות. נמשיך לחזק את הביטחון האנרגטי של המשק עם תוכניות שיפחיתו זיהום ותחלואה וכן עם סיוע שניתן לחברות טכנולוגיה חדשנית ישראליות בנושאי סביבה, שיוביל את ישראל להפוך למעצמה בתחום".

 נחום איצקוביץ', מנהל הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה: "מדובר בתוכנית חשובה המשותפת למגוון משרדי ממשלה, המניעה התייעלות אנרגטית והפחתת פליטות באופן מרשים בהיקפה. אנו מצפים להיענות גבוהה גם במקצה השני ונבצע טיפול מהיר ככל הניתן בבקשות, בכדי לקדם מתן מענקים ויציאת התוכניות לדרך. לתוכנית ערך כלכלי וסביבתי חשוב ביותר לצד עמידה בהתחייבות הממשלה במסגרת הסכם פריס להפחתת פליטות".