יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן ויו"ר נשיאות הארגונים העסקיים שרגא ברוש הגיעו הבוקר (שלישי) להסכמה על ההשפעה שתהיה לקיצור שבוע העבודה על חישוב תעריף השכר השעתי. על פי הסיכום, יעלה שכר המינימום השעתי מ-28.5 שקלים ל-29.1 שקלים, החל ממועד יישום צו ההרחבה בתחילת החודש. התעריף המוגדל יופיע כבר בשכר חודש אפריל. ההסכמות בין הצדדים תקפות באשר לעסקים החברים בארגוני המעסיקים שבמסגרת נשיאות הארגונים העסקיים. עם זאת, על מנת להחיל אותן על כלל המשק, נדרשת, ככל הנראה, גם הרחבתן בצו על ידי שר העבודה והרווחה. במשרד הודיעו כי הם בוחנים את הנושא.

"מובהר בזאת, כי החל מיום 1.4.18, שכר העבודה השעתי למקבלי שכר מינימום, בכל היקפי המשרה (חודשי ושעתי), יחושב באמצעות חלוקת שכר המינימום החודשי, בגובה 5,300 שקלים נכון למועד חתימת הסכם זה, ב-182 שעות בחודש, במקום 186 שעות בחודש", כתבו הצדדים היום. ייתכן ואופן חישוב זה יצריך תיקון לחוק שכר המינימום (הקובע חלוקה ב-186 שעות). ממשרד העבודה נמסר לדבר ראשון כי "השר יבחן את הנושא יחד עם גורמי המקצוע".

עוד נכתב בהודעה המשותפת כי "ההסתדרות והארגונים העסקיים, הודיעו שוב כי הם מחויבים להמשך שיתוף הפעולה ההדוק בכל הקשור לקביעת יחסי העבודה במשק הישראלי".

ההודעה היום,שבוע בלבד לפני סוף החודש ומועד חישוב השכר, מביאה לסיום את המחלוקת שניטשה בין הצדדים על פרשנות ההסכם לקיצור שבוע העבודה. מחלוקת שהתעוררה רק שבועות ספורים טרם חתימת צו ההרחבה ולא באה לפתרונה גם לאחר תחילת יישומו – עד הבוקר.

ייתכן והסכמת המעסיקים היום, למעלה משנה אחרי חתימת ההסכם, בצמוד לחתימת הצו, ולאחר שיו"ר ההסתדרות התבטא במספר אירועים ציבוריים ואמר כי קיצור שבוע העבודה ישפיע על שווי שכר המינימום השעתי – נועדה דווקא לשפר את עמדת המיקוח שלה בכל משא ומתן עתידי לקיצור נוסף של שבוע העבודה. כזכור, ניסנקורן שואף לצמצום שבוע העבודה בישראל ל-40, בהתאם לממוצע הרגולטורי של מדינות ה-OECD.

עד כה טענה נשיאות הארגונים העסקיים, כי ההסכם הקיבוצי הכללי שנחתם בינם לבין ההסתדרות, כלל רק את קיצור שבוע העבודה, בלא נגיעה לשכר, לעובדים המועסקים במתכונת חודשית. אלא שמשמעותה של גישה זו הייתה, למעשה, יצירת ניתוק בין שווי השעה של עובדים המועסקים בשכר מינימום בשכר חודשי, לבין שווי השעה של עובדים המועסקים בשכר מינימום במודל שעתי.

יש לציין כי על אף הסיכום בנושא תעריף השכר, יש סוגיות רבות נוספות שטרם הובהרו באשר לצו ההרחבה. ביום ראשון הקרוב צפוי להתכנס פורום דיני העבודה של לשכת עורכי הדין, כדי לדון בנושא.