הדיון בעתירה של המרכז לעיוור נגד משרדי האוצר והרווחה והמוסד לביטוח לאומי בבג"צ שהיה אמור להתקיים הבוקר (רביעי) נדחה בפעם הרביעית, לאחר שמשרדי הממשלה ביקשו הארכה. המרכז לעיוור עתר לבג"צ מכיוון שלטענתם יש אפליה נגד העיוורים בגובה קצבת הניידות. דמי הליווי להם זכאים עיוורים ולקויי ראיה הם 50% מקצבת הניידות אותה מקבלים נכים. המרכז לעיוור מבקשים להשוות את דמי הליווי לגובה קצבת הניידות.

העתירה הוגשה בספטמבר האחרון, ומאז ביקשו משרדי הממשלה כמה וכמה דחיות להגשת התגובה. רק לאחרונה הגישה המדינה תגובה ובשבועות הקרובים יתקיים הדיון.

דמי הליווי לעיוורים ולקויי ראיה מתנהלים באופן נפרד מקצבאות הנכות וקצבאות הניידות. הם לא מתקבלים דרך הביטוח הלאומי אלא דרך משרד הרווחה. כיום עומדים דמי הליווי על 1337 שקלים, לאחר תוספת שניתנה כחלק מהמאבק להעלאת קצבאות הנכות.

קצבאות הניידות מתחילות ב-2400 שקלים ויכולות להגיד עד מעל 8,000 שקלים, המרכז לעיוור מבקשים להשוות את דמי הליווי לרמה הנמוכה של קצבאות הניידות – 2400 שקלים.

מי שזכאי לדמי ליווי הוא מי שיש לו תעודת עיוור ועומד בקריטריונים שהציב משרד הרווחה ושיש לו 100% נכות בביטוח לאומי. כיום מקבלים דמי ליווי 7,500 עיוורים ולקויי ראיה ויש 24,000 עיוורים ולקויי ראיה בסך הכל. כחלק מהעתירה מבקשים המרכז לעיוור להרחיב את הזכאות לדמי ליווי.

נתי ביאליסטוק, מנכ"ל המרכז לעיוור אמר: "אנחנו נותנים יהבנו בבג"צ שיסייע לתקן עוול של שנים ארוכות ואפליה פסולה כי כל הניסיונות שלנו להגיע לתיקון הזה בהידברות עם גורמי ממשלה לא צלח".