מחיר הבנזין יתייקר ב-11 אגורות בשירות עצמי. התייקרות זו שקללה לתוכה הפחתה של 5 אגורות במרווח השיווק של חברות הדלק. השירות המלא יתייקר באגורה אחת לכל ליטר בנזין: בעוד שההתייקרות במחיר הבנזין היא 16 אגורות, מרווח השיווק יוזל ב-5 אגורות לליטר.

שר האוצר משה כחלון (כולנו) ושר האנרגיה יובל שטייניץ (הליכוד) אישרו את המלצות ועדת המחירים המשותפת למשרד האנרגיה ומשרד האוצר. לפי ההמלצה, מרווח השיווק בשירות עצמי יוזל בכ-5 אגורות לליטר בנזין וזאת בשל עליית כמויות הדלק הנצרך והפחתת הוצאות בחברות הדלק. על פי חישובי מינהל הדלק במשרד האנרגיה, משמעות ההפחתה הינה חסכון של כ-150-100 מיליון ש"ח בשנה לציבור. במקביל, שירות מלא יתייקר באגורה אחת, והציבור יתבקש להביע דעתו על הסרת פיקוח מתדלוק בשירות מלא.

בחצות הלילה שבין שני לשלישי (30.4-1.5) יעודכנו מחירי מוצרי הדלק הנמצאים בפיקוח, הנמכרים לצרכן בתחנות הדלק. המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי (כולל מע"מ) לא יעלה על 6.46 ש"ח לליטר, עליה של 11 אג' מהחודש הקודם (עליה של 1.73%).

השינוי במחיר מורכב כאמור מהפחתת מרווח השיווק למחיר השירות העצמי ב-4.7 אג' לליטר ועליית התוספת לתדלוק המלא ב-0.85 אג' לליטר; עליית מחירי הבנזין בשוק הבינלאומי של 16 אג' לליטר' ובסך הכל – עליה של 11 אג' לליטר במחיר בשרות עצמי.

לפי הודעת משרד האנרגיה, מינהל הדלק במשרד האנרגיה ערך בחודשים האחרונים בחינה יסודית לתעריף הבנזין בתחנה. זאת בהתאם למתודלוגיה המקובלת הקובעת בחינה אחת לחמש עד שש שנים. במסגרת העבודה זיהה המשרד כי בשל צמצום עלויות החברות וגידול משמעותי בכמויות הבנזין הנרכש, העלות המקסימלית לליטר אותו משלמים האזרחים יכולה להיות נמוכה יותר. לפיכך יצאו המשרדים לשמיעת עמדות הציבור, נפגשו עם נציגי רשות ההגבלים העסקיים, המועצה לצרכנות וקיבלו מידע מפורט מחברות הדלק. בעקבות הצגת העמדות, שכללה גם העברת נתונים עדכניים ומפורטים ובכלל זה עדכונים של הוצאות שכר, עדכוני הוצאות ארנונה ועוד, המליצה הוועדה על הפחתה של 4.7 אגורות לכל ליטר בנזין אותו ירכוש הציבור בחמש השנים הקרובות (5.5 אגורות כולל מע"מ). כמו כן, בהתאם לחישובים, תעלה עמלת התדלוק בשירות המלא בכאגורה אחת, בעיקר בשל עליית שכר המינימום במשק.

במסגרת הדיונים עלה פעם נוספת נושא מדיניות הפיקוח הכוללת והוחלט כי משרד האנרגיה יפרסם שימוע ציבורי לקבלת עמדות הציבור בסוגיה זו, ובין השאר יבקש התייחסויות להסרת הפיקוח מתדלוק בשירות מלא ולהחרגת הפיקוח על תחנות חדשות שיקומו.

מהלך זה מצטרף גם לתהליכי הגברת התחרות אותם קידם מינהל הדלק במשרד האנרגיה בשנה האחרונה בדמות התקני התדלוק האוניברסליים. אלו צפויים למנוע את "נעילת" בעל הכרטיס לחברת דלק ספציפית, ובכך להסדיר תחרות באופן שישפר את כוח המיקוח של הצרכן להשגת הנחות בעלות הדלק. גם הפחתת מרווח השיווק וגם הסדרת דלקן אוניברסלי עשויים לבוא על חשבונן של חברות הדלק, שכוחן המסחרי ייפגע.