מספר הסטודנטים החרדים במכללות הטכנולוגיות נמצא במגמת עלייה. בשנת הלימודים תשע"ז (2016-17) פקדו 3,005 סטודנטים חרדים את המכללות, עלייה של 35% משנת הלימודים תשע"ב (2011-12), כך עולה מנתונים שפרסמה אתמול (רביעי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מכיוון שבחברה החרדית מרבית המפרנסות הן נשים, רוב הסטודנטים החרדים האלו הן בכלל סטודנטיות.

ענפי הלימוד המועדפים בחברה החרדית הם מחשבים (46.5%), אדריכלות (23.1%), ובנייה והנדסה אזרחית (12%). עוד עולה מנתוני הלמ"ס כי למעלה מ-70% מהסטודנטים והסטודנטיות החרדיים למדו במסגרות ייעודיות לחברה החרדית, בהן הלימודים נערכים בסביבה הומוגנית ובהפרדה מגדרית.

בתחום לימודי המחשבים, שהשכר הממוצע של בוגריו גבוה ושיעור הנשים הלומדות בו נמוך, מובילות דווקא הנשים החרדיות על פני נשים המגיעות מהחברה הלא חרדית: כשני שלישים מבין הלומדות את התחום הן חרדיות, והן מהוות גם 81.3% ממקבלות התעודה בענף זה בתשע"ז.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

עם זאת יש לציין כי רבות מהעובדות החרדיות בתחום ההיי-טק מתקשות, פעמים רבות, למצוא עבודה בחברות חילוניות – ורבות מהן מועסקות במסגרת חברות חרדיות, הפועלות תוך הפרדה מגדרית ומספקות שירותים כקבלניות מיקור חוץ ובשכר נמוך.

רק לאחרונה הדליקה יזמית ההיי-טק החרדייה רחלי גנות משואה בחגיגות יום העצמאות ה-70 למדינת ישראל בסימן 'מורשת של חדשנות'. בראיון לעיתון גלובס לפני שבע שנים, הסבירה כי הייתרונות של חברת ריצ'ייפ שבבעלותה המעסיקה עובדות חרדיות בתחום פיתוח החומרה הן יכולותיה להוזיל את עלויות הפיתוח של פרוייקטים בכ-30%. "שכרם של העובדים המקצועיים בתחום גבוה, מה שגורם לעלות התקציבית הכוללת להאמיר. אנחנו מספקים ללקוח שלנו איזון תקציבי לפרויקטים", הסבירה אז, והוסיפה " אנחנו קרובות יותר לעלויות של מהנדסים בהודו, רק שאנחנו כאן, בבני ברק".

במחקר  "בין שילוב להתבדלות", שביצעו גוון צרויה ופרופ' אביעד רז מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב והוצג בראשית שנת 2016, נבחנו כ-120 עובדות היי-טק חרדיות בארגונים משולבים ובארגונים מופרדים. המחקר מצא כי בקרב העובדות בחברות המופרדות נרשמה אי שביעות גבוהה יותר משכרן, אולם הן הפגינו כלפיהן מחוייבות גבוהה יותר, שכן הן רואות בהן מקום מותאם יותר חברתית עבורן, שנוח להן לעבוד בו. לעומת זאת נשות היי-טק חרדיות בארגונים משולבים העידו כי על אף שהן שבעות רצון מתנאי השכר, הן מתקשות יותר מבחינה חברתית.

מלבד ההפרדה המגדרית, מציעות חברות ההיי-טק החרדיות, פעמים רבות, גם מקום עבודה הקרוב למגורי הקהילה החרדית, ומשרות ותנאי העסקה המתאימים לאמהות – כגון 90% משרה ושעות עבודה המותאמות לשעות הלימודים בבתי הספר, וכן סביבת עבודה המותאמת לאורח חייהן – כגון אינטרנט מסונן.

הענף שבו נרשם מספר הסטודנטים החרדים הגברים הגבוה ביותר היה בנייה-הנדסה אזרחית, שבתשע"ז למדו בו 352 חרדים, לעומת 105 בתשע"ב, אחריו נרשמה עלייה גדולה בתחום לימודי החשמל – מ-28 בשנת הלימודים תשע"ב ל-2019 בתשע"ז.