הכנסות המדינה ממיסים עמדו באפריל על 25.2 מיליארד שקלים, והוצאות משרדי הממשלה הסתכמו ב 22.9 מיליארד שקלים, כך על פי נתוני משרד האוצר שפורסמו היום (ראשון). בחודש אפריל, כך על פי הנתונים, רשמה הממשלה עודף תקציבי של כחצי מיליארד שקלים. מתחילת השנה נרשם גידול של 5.9% בגביית המיסים לעומת התקופה המקבילה ב 2017.

טור ההכנסות

סך כל הכנסות המדינה באפריל עמדו על 30.7 מיליארד שקלים, מתוכם 25.2 מיליארד שקלים ממיסים. חמישה מיליארד שקלים נוספים הגיעו מיתרות הביטוח הלאומי. סך כל גביית המיסים מתחילת השנה עומדת על 106.1 מיליארד שקלים, מתוך 307.2 מיליארד שתוכננו לשנה כולה. בתום ארבעה חודשים, המהווים 33% מימי השנה, הצליחה רשות המיסים לגבות 34.5% מהיעד השנתי. כך שנצברו ברשות המיסים עודפי גביה של כ-3.7 מיליארד שקלים.

בפילוח הכנסות המדינה לסוגי המיסים ניתן לראות כי הגבייה ממיסים ישירים עלתה ב- 5% ואילו זו ממיסים עקיפים עלתה בכ-7% לעומת אפריל 2017. יש לציין כי על פי המודלים אפריל אמור להיות חודש חלש יחסית בגבייה, ובכל זאת נרשמה בו גבייה קרובה מאוד לממוצע של 25.6 מיליארד שקלים הנדרשים כדי לעמוד ביעד השנתי.

הוצאות

הוצאות משרדי הממשלה בחודש אפריל הסתכמו ב-22.9 מיליארד שקלים בלבד. מדובר בירידה משמעותית בקצב הוצאות הממשלה, אחר שבחודשים פברואר ומרץ נרשם דווקא קצב הוצאות ממוצע גבוה של כ-27.1 מיליארד שקלים בחודש.

בתום 33% מימי השנה הצליחו משרדי הממשלה החברתיים (חינוך, בריאות רווחה) לממש 29.2% מתקציבם בלבד. לעומת זאת מערכת הביטחון ניצלה עד כה 35.9% מתקציבה.

גרעון

יעד הגרעון שנקבע לתקציב 2018 עומד על 2.9% מהתוצר, שהם כ-38.5 מיליארד שקלים. עד כה, בארבעת החודשים הראשונים של השנה, רשמה הממשלה גרעון מצטבר של 1.6 מיליארד שקלים בלבד. ב-12 החודשים האחרונים נרשם גרעון של 1.8% מהתוצר.

מעניין לציין כי בעוד שגיוס החוב בשוק המקומי נמצא בזכות של 1.7 מיליארד שקלים (המדינה פדתה יותר אג"ח מקומי מכמות האג"ח שהנפיקה), גיוס החוב החיצוני גדל משמעותית לרמה של 3.2 מיליארד שקלים מתחילת השנה.  זאת על אף שהתכנון המקורי לגיוס חוב חיצוני עמד על 1.5 מיליארד שקלים לכל השנה. על אף שהחוב החיצוני עדיין נמוך מאוד בהשוואה לחוב הפנימי, ניתן לזהות כי מדובר במגמה מתמשכת של העברת החוב המקומי לחו"ל.