דבר העובדים בארץ ישראל
menu
יום רביעי כ"ז בכסלו תשפ"ב 01.12.21
20°תל אביב
 • 11°ירושלים
 • 20°תל אביב
 • 17°חיפה
 • 19°אשדוד
 • 15°באר שבע
 • 22°אילת
 • 18°טבריה
 • 10°צפת
 • 18°לוד
 • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
דוח מבקר המדינה 2018

זכויות אסירים / מערך ההסעדה בשב"ס: תנאי היגיינה לקויים ומזון לא בריא

מבקר המדינה בדק את מערך ההסעדה בשירות בתי הסוהר, בין היתר עקב תלונות מרובות של אסירים | עוד נמצא חוסר בהקפדה על דיאטות בריאותיות, חשש לזיהומים עקב טיפול קלוקל במזון ומתקנים בלתי ראויים לחלוקת הארוחות

אסירים בכלא אלה (צילום ארכיון: משה שי / פלאש 90).
טל כרמון
טל כרמון
כתבת רווחה
צרו קשר עם המערכת:

בחודשים מרץ-ספטמבר 2017 בדק משרד מבקר המדינה את מערך ההסעדה בשב"ס, בין היתר עקב הצטברות תלונות ששלחו כלואים לנציבות תלונות הציבור בנושא המזון במתקני הכליאה השונים. הנושאים שנבדקו היו בין היתר הרכב המזון המוגש לאסירים; בטיחות המזון בעת ההכנה, השינוע והחלוקה; התברואה ומצב הציוד במטבחים ומקצועיות כוח האדם העוסק בהכנת המזון ביחס לסטנדרטים נדרשים ומקובלים בענף ההסעדה.

שימוש מוגבר במזון מעובד ומוצרי בשר "אולטרה מעובדים"

המלצות הגורמים המקצועיים, ובכללם משרד הבריאות, הן שיש להמעיט ככל האפשר בצריכת מוצרים מעובדים, לרבות בשר מעובד, שכן ערכם התזונתי של מוצרים אלו לוקה בחסר. הם מכילים מעט חלבון, הרבה נתרן וכמות גדולה של חומרים משמרים. במועד סיום הביקורת, ספטמבר 2017, תפריטי הכלואים כללו בשר מעובד ברוב ימות השבוע. לאסירים פליליים בגירים הוגשו בממוצע 4.5 מנות בשר מעובד בשבוע ולנוער הוגשו בממוצע 5.5 מנות בשבוע, ולא אושר כל שינוי בתפריטים. יצוין כי בעקבות הביקורת שינה שב"ס את תפריט הכלואים והחל מינואר 2018 הומר הבשר המעובד בבשר גולמי.

אסירים בכלא כרמל, למצולמים אין קשר לכתבה (צילום: משה שי / פלאש 90).

תפריט דיאטטי לכלואים

כלואים רבים זכאים לקבל תפריט דיאטטי מטעמים בריאותיים. שב"ס קבע לוח מזון לחולים במחלות מטבוליות, וענף המזון פעל להטמעת תפריטי הדיאטה במטבחים וכן נקט פעולות הסברה בדבר חשיבות ההקפדה על מתן תפריטי דיאטה בכלל ותפריטי הדיאטה המטבולית בפרט. למרות זאת, ואף שחלפה יותר משנה מאז הוחל בהטמעת תפריט הדיאטה המטבולית, מערך ההסעדה של שב"ס במתקני הכליאה השונים אינו מיישם באופן מלא את הוראות הגשת המזון הדיאטטי לכלואים הזקוקים לו.

חסרון תקן תזונאי/דיאטן

שב"ס מעסיק יום בשבוע דיאטנית במיקור חוץ. היקף משרה זה מצומצם ואינו נותן מענה כלל-ארגוני לחסר המורגש בשטח בגורם מקצועי שירכז את הטיפול בכל הקשור במזון הדיאטטי ובתופעת ריבוי הדרישות מצד הכלואים לדיאטות ייחודיות.

בנוסף, על פי דו"ח המבקר נמצאו ליקויים רבים בתחום בטיחות המזון. להלן העיקריים שבהם:

טמפרטורת המזון

למרות הדרישה המפורטת בנוהל בטיחות מזון, נמצא כי בחלק ממתקני הכליאה אין הקפדה מלאה על שמירת טמפרטורת המזון הנדרשת למניעת זיהומים בתהליך ההכנה ובעת השינוע לאגפים והחלוקה, השימוש באמצעים המיועדים להבטיח טמפרטורה מתאימה לוקה בחסר.

תזרים ייצור המזון

בחלק ממתקני הכליאה נמצא שאין שמירה על תזרים עבודה תקין ונכון: בין השאר אין הפרדה בין מזון גולמי למעובד בשלבי תהליך הטיפול במזון והכנתו למאכל דבר הפוגע בבטיחות המזון ועלול לגרום לזיהום צולב.

שינוע המזון וחלוקתו באגפים

בחלק ממתקני הכליאה לא הייתה הקפדה על ניקיון אמצעי השינוע לאגפים ובתהליך החלוקה, כך שלא נשמרו כללי ניקיון ובטיחות המזון. עוד נמצא כי בחלק מהמתקנים הכלים המשמשים את הכלואים לקבלת המזון ולאכילה אינם ראויים לשימוש.

אסירים וסוהר בכלא אלה. ארכיון למצולמים אין קשר לכתבה (צילום: משה שי/ פלאש 90).

ציוד ותחזוקה

חלק מהציוד במטבחים אינו מתוחזק כראוי ואינו ראוי לשימוש – מצב העלול להשפיע על איכות המזון. כמו כן העלתה הביקורת שקיימים פגמים ברצפות ובקירות המטבחים בכמה ממתקני הכליאה, דבר העלול לגרום לזיהומים ולפגוע בבטיחות המזון.

כוח אדם במערך המזון

עד מועד סיום הביקורת, ספטמבר 2017, תקינת כוח האדם במטבחי שב"ס הייתה שלא בהתאם לסוג המטבח, למצבת הכלואים, למספר המנות שהמטבח נדרש לספק ולעומסי העבודה. ענף מזון ומינהל משאבי אנוש בשב"ס ביצעו אמנם עבודת מטה מפורטת בכל הנוגע לתקינה הנדרשת, אך עד מועד סיום הביקורת טרם התקבלו החלטות באשר להמלצות המקצועיות שהוגשו.

תנאי שכר ושירות

במרץ 2016 יושם בשב"ס מודל שכר חדש לנגדים. היישום הוחל על הסוהרים המשרתים במטבחי בתי הסוהר, והביא לכך ששכר אחראֵי המטבחים נמוך משכר הסוהרים המשרתים תחתם. דבר זה הביא לירידה במוטיבציה של האחראים על המטבחים ואף למגמה של נטישת המקצוע.

אסירי עבודה

העבודה במטבחים מתבססת בעיקרה על אסירי עבודה. שב"ס לא קבע מפתחות תקינה למספר האסירים הנדרש להפעלת המטבחים בהתאם לגודלם ולצורכי העבודה בהם, ולחלופין המטבחים גם לא נעזרים בשעת הצורך בכוח אדם חלופי כדי לאפשר את פעילותם השוטפת.

הכשרה

אף שענף המזון יזם פעילות בנושא להכשרת הסוהרים המשרתים במטבחים, נמצא כי כ-40 סוהרים (כרבע מסך כוח האדם במטבחים) לא עברו הכשרה כלשהי הקשורה לעבודתם.

ציוד מטבחים

הקצאת הציוד המשמש את המטבחים לא נעשתה על סמך מספר המנות שהם נדרשים לספק. אף שכבר בסוף שנת 2015 הועלה הצורך לקביעת תקן לציוד המטבחים, עד מועד סיום הביקורת טרם החלה העבודה למיפוי הציוד הנדרש בהתאם למספר המנות המיוצרות במטבחים ובהתאם למספר הסועדים.

ההמלצות העיקריות

 • על שב"ס לקיים פיקוח ממוקד, הדוק וקפדני במטבחים כדי שאסירים שהוגדרו זכאים לתפריט דיאטטי יקבלו את ארוחותיהם בהתאם לדיאטה שנקבעה להם ולפי ההנחיות הרפואיות.
 • על שב"ס לקבוע תקן למספר הסוהרים עובדי מטבח הנדרש לתפעול המטבחים בהתאם לסוג המטבח, ולבחון דרכים לאיושו בהתאם. כן עליו לוודא שאיוש התפקידים במטבחים ייעשה על ידי סוהרים שהוכשרו לכך. נוסף על כך, יש לקבוע מפתח למספר מינימלי של אסירי עבודה הנדרש להפעלת המטבחים, ולחלופין במצבים שבהם לא ניתן להעסיקם יש להיעזר בכוח אדם חלופי.
 • ראוי ששב"ס יפקח באופן הדוק על יישום עקרונות בטיחות המזון בכל תהליך אחסונו, הכנתו והגשתו. ההקפדה על עקרונות בטיחות המזון היא קריטית לשמירה על בריאות הסועדים במערך המספק עשרות אלפי ארוחות מדי יום.
 • על שב"ס להחיש את פעילותו לקביעת תקן לציוד הכבד והקל הנדרש למטבחים השונים בהתאם לאופיים, ולהבטיח כי הם יצוידו לפי התקן שייקבע.
דבר היום כל בוקר אצלך במייל
על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
תגובות

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״
נרשמת!