התוצר המקומי הגולמי (התמ"ג – כלל הסחורות והשירותים שיוצרו) של ישראל גדל ברבעון הראשון של שנת 2018 ב-4.2% לעומת הרבעון הקודם, כך לפי אומדן ראשון שפרסמה אתמול (רביעי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עלייה זו ממשיכה עליות של 4.4% ברבעון הרביעי ושל 4.1% ברבעון השלישי של 2017. כאשר התוצר המקומי הגולמי ללא מיסים נטו על היבוא, עלה ב- 2.9% לאחר עליה של 4.4% ברבעון הרביעי של שנת 2017. שר האוצר משה כחלון: "בשורה נוספת לכלכלה הישראלית, נמשיך לעבוד קשה".

מדובר בנתון גבוה מהמצופה: על פי תחזית בנק ישראל, צפויה הצמיחה ב-2018 לעמוד על 3.4% בלבד. את העלייה בהוצאה הובילה בעיקר עלייה חדה בהוצאה על כלי רכב פרטיים. ירידה ניכרת נרשמה בהשקעה לבנייה למגורים.

ההוצאה לצריכה פרטית עלתה ב-10% (בחישוב שנתי), כשבתוך זה בולטת עלייה חדה בהוצאות על רכישת כלי רכב פרטיים שעלו ב-279.5% בחישוב שנתי. יש לציין כי נתון זה הוא תנודתי מאד: ברבעון הקודם ירדה רכישת כלי הרכב ב-25.3% בחישוב שנתי. ברבעון הקודם עלתה הצריכה הפרטית לנפש ב-0.4%, וזה שלפניו ב-4.5%.

ההשקעה במכונות וציוד ירדה ב- 1.4% בשיעור שנתי, ההשקעה בבניה למגורים ירדה ב 15.4%, וההשקעה בבניה שלא למגורים ועבודות בניה אחרות ירדה ב- 3.5% בחישוב שנתי.

ההשקעה באניות ומטוסים עלתה ברבעון הראשון של 2018, כך שסך כל ההשקעות בנכסים קבועים עלו ב- 20.3% בחישוב שנתי (4.7% בחישוב רבעוני).

יצוא הסחורות והשירותים (למעט יהלומים וחברות הזנק) עלה ברבעון הראשון של 2018 ב-11.4% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 12.9% בחישוב שנתי ברבעון הקודם. העלייה ביצוא ברבעון הראשון של 2018 משקפת עלייה של 6.1% ביצוא התעשייה (למעט יהלומים), עלייה של 27.7% ביצוא שירותים אחרים בחישוב שנתי (הכולל יצוא שירותי תוכנה, תחבורה ותקשורת וכד') ועלייה של 1.9% ביצוא שירותי תיירות.

שר האוצר, משה כחלון התייחס לנתוני הצמיחה שפורסמו וצייץ בחשבון הטוויטר שלו: "מדובר בבשורה נוספת עבור הכלכלה הישראלית. צמיחה של 4.2% ברבעון הראשון, מעבר לכל הציפיות והתחזיות. ממשיכים לעבוד קשה בשביל להצמיח את המשק ולהגדיל את העוגה עבור כולם".