ההסתדרות והנהלת מפעל עוף קור הגיעו להסכמות בדבר קליטתם של 24 שוחטים שהועסקו עד היום באמצעות קבלן – להעסקה ישירה. בימים הקרובים צפויים הצדדים לחתום על הסכם קיבוצי לאימוץ ההסכם החל על השוחטים.

עד היום הועסקו העובדים באמצעות חברת הקבלן 'אגודת זבח', הנמצאת כיום בהליכי פירוק. עובדי אגודת זבח המספקת שירותים למספר משחטות ברחבי הארץ התאגדו בהסתדרות לפני כשנתיים וחצי. "אנחנו מרגישים עכשיו ביטחון תעסוקתי שלא היה לנו קודם, אחרי שפגעו בזכויותינו" אמר ל'דבר ראשון' מנחם לוין מועד הפעולה של השוחטים העובדים במפעל עוף קור וצפויים להקלט להעסקה ישירה. "נכנסנו לדרך חדשה ואנחנו מקווים וגם מאמינים שזה מעסיק טוב מאוד, שמאוד מפרגן לעובדים שלו. ממש הפוך ממצבנו לפני כן. ברוך השם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".

לדבריו העובדים עדיין מקיימים הליכים כנגד חברת זבח בגין כספי פנסיה שנוכו ממשכורותיהם אך לא הופקדו בקרנות. בהליכים המשפטיים מייצגים אותם עורכי הדין גלילה ואורן הורנשטיין, אשר גם סייעו בתיווך בינם לבין הנהלת המפעל. "אני מודה מאוד לגלילה ואורן הורנשטיין, אפילו שלקחנו אותם לייצג אותנו על חובות העבר, היא גם סייעה לנו לעתיד" אמר לוין, והוסיף כי הוא מודה גם לאנשי ההסתדרות עובדי המזון והפרמצבטיקה ומרחב אשקלון שליוו את התהליך, "וכמובן לעוזי מחלב הבעלים של המשחטה שעשה צעד אמיץ, והסכים לקבל אותנו להעסקה ישירה".

במפעלי עוף הגליל ועוף טוב בהן פעלה אגודת זבח בעבר, היא הוחלפה בקבלנים חדשים. בהסתדרות פועלים בימים אלה להבטיח גם את זכויותיהם של יתר עובדי אגודת זבח ישראל מול מעסיקיהם החדשים.