ווטאספ מתעדכנת: גרסה שהושקה בימים האחרונים מעניקה יותר כוח למנהלי הקבוצות, שיוכלו מעתה לבחור מי יוכל לשנות את הנושא, הסמל והתיאור של הקבוצה (פונקציה נוספת שהתווספה). זאת בשונה מהמצב עד כה, בו כל אחד ממשתפי הקבוצה יכול לשנות מרכיבים אלה.

מנהלי קבוצות יכולים כעת גם להסיר הרשאות של משתתפים בקבוצה, ומקימי קבוצות יזכו למעמד בו לא ניתן להסיר אותם עוד מהקבוצה.

תיאור הקבוצה הוא מרכיב חדש שנוסף, המופיע בדף המידע על הקבוצה. לפי ווטסאפ, מטרתו של שדה כתיבה זה היא כדי להגדיר את מטרות הקבוצה, הנחיות או נושא לקבוצה. כשאדם חדש מצטרף לקבוצה, התיאור יופיע בראש הצ'אט.

מרכיב חדש שנוסף הוא "התעדכנות קבוצתית": במידה ונעדרתם מצ'אט קבוצתי לזמן רב, תוכלו להתעדכן בכל ההודעות בהם אוזכרתם או שהגיבו אליכם על ידי לחצן חדש שיופיע בפינה השמאלית התחתונה של הצ'אט. בנוסף, ניתן לחפש עכשיו משתמשים בדף המידע של הקבוצה באופן שמי.

חידוש אחרון הוא כי לא ניתן יהיה להוסיף יותר שוב ושוב אנשים לקבוצות אותם הם בחרו לעזוב. מטרתו של שינוי זה היא למנוע הוספה בכפייה של אנשים לקבוצות בהם הם אינם מעוניינים לקחת חלק.