משרד העבודה והרווחה הגיש כתב אישום כנגד חברת 'צעצועי בוקי', בעקבות פגיעה חמורה בזכויות העובדים.

על פי הנטען בכתב האישום, הנאשמת, חברה פרטית העוסקת בשיווק והפצה של צעצועים, העסיקה 13 עובדים, ובמשך מספר חודשים לא העבירה במועד, ובחלק מהמקרים אף לא העבירה כלל, כספים שהופרשו משכר העובדים אל חברות הביטוח אליהן יועדו הכספים. העבירות התגלו בעקבות חקירה שניהל האגף לאכיפה פלילית במנהל הסדרה ואכיפה במשרד.

בעקבות כתב אישום שהגישה הלשכה המשפטית במשרד העבודה והרווחה במרץ 2016 נקנסה החברה בסכום של 300,000 שקלים וכן נדרשה להתחייבות בסך 1,130,000 שקלים לכך שתמנע מביצוע עבירה מסוג זה לתקופה של שלוש שנים.

כתב האישום, שהוגש על ידי עוה"ד יצחק ששון, הוביל להרשעת החברה, ונשיא בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, השופט שמואל טננבוים, הדגיש כי אי העברת כספים שנוכו מהעובד ליעדם היא עבירה אליה יש להתייחס בחומרה. לדבריו, עבירה זו טומנת בחובה הטעיית עובדים, שעה שאלה נסמכים על הרישום בתלוש השכר ואינם מודעים לכך שהסכומים שמנוכים משכרם, בהתאם לרישום בתלוש השכר, אינם מועברים בפועל לקופה שבה הם אמורים להיצבר לטובתם. כתוצאה מכך עלול להיגרם לעובדים נזק מהותי ובכלל זה פגיעה בזכויותיהם הפנסיוניות.

עו"ד גלי לוי, התובעת הראשית: "אנו מברכים על הרשעת החברה. המדובר באחת העבירות החמורות בסקאלה בתחום דיני העבודה ובנסיבות בהן העבירות בוצעו לאורך זמן וכלפי מספר עובדים, במקרים כאלה ראוי לצד ההרשעה הפלילית לגזור סכום כספי משמעותי. ענישה כזו תרתיע מלבצע עבירות שהמניע להן הינו מניע כלכלי. אנו נמשיך לפעול בנחישות במסלול הפלילי במקרים כגון אלה ובמקרים מהותיים אחרים, על מנת להוביל לכך שהמצב בפועל בשוק העבודה הישראלי יעלה בקנה אחד עם דרישות החוק".

תגובת 'צעצועי בוקי' לגזר הדין לא התקבלה. לכשתתקבל, היא תשולב בידיעה.