הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן דיווחה היום (שלישי) כי הודיעה לבזק על כוונתה להטיל עליה קנס כספי בגובה 243 אלף שקלים, זאת העקבות פרסומת מטעה לשירות שהציעה החברה להגנה מווירוסים וניסיונות פריצה לרשת הביתית. החברה רשאית לערער על ההחלטה בתוך 45 ימים.

מחקירה שבצעה הרשות להגנת עלה כי בזק הציגה את השירות, תחת השם "סמארט נט", ככלי המעניק הגנה מושלמת מפני תקיפות ווירוסים ברשת האינטרנט הביתית. הפרסומות לשירות כללו משפטים כמו "ההגנה המושלמת על הבית שלכם",  "האינטרנט החכם והבטוח של בזק הוא כיפת הברזל של הבית שלכם, השירות היחיד שמספק לכם הגנה היקפית ומושלמת על הבית", "האינטרנט החכם והבטוח של בזק יודע לזהות, לחסום ולנטרל כל ניסיון פריצה לרשת הביתית", "הכי בטוח להתקדם לאינטרנט החכם והבטוח בישראל עם בזק סמארט נט, עם הגנת הסייבר המלאה".

למרות השימוש בשפה שמפגינה ודאות וביטחון במוצר, מסתבר שבזק לא באמת עומדת מאחורי ההבטחות הגדולות. במסמך "תנאי השימוש בשירות" שהוצג באתר החברה, קבע אחד הסעיפים כי "אתה מצהיר ומאשר כי ידוע לך כי בזק או הספק אינם יכולים להתחייב כי השירות מקנה חסינות מוחלטת מפני תוכן מזיק מכל סוג שהוא ושאר מזיקים דיגיטליים, שנתקבלו באמצעות ו/או תוך שימוש בשירות. אתה מצהיר כי ידוע לך שהשירות אינו מעניק חסינות והגנה מלאה בפני כל האתרים המתחזים הקיימים/העתידיים ברשת או פריצות לרשת, למערכות ולציוד שלך. בזק או הספק לא אחראים על חסימת כל האתרים המתחזים שברשת ואינם אחראים על כל ניסיונות פריצה מרשת האינטרנט".

כלומר, בזק פרסמה שירות בעל יכולות מסוימות כשבאותיות הקטנות היא עצמה מודה שאין ביכולתה לספק את אותן יכולות. על פי הודעת הרשות להגנת הצרכן, "השימוש בביטויים 'חכם ובטוח', 'כיפת ברזל', 'הגנה היקפית ומושלמת, ו'כל ניסיון פריצה', יוצר מעין הבטחה של בזק כי מדובר בשירות בלתי ניתן לפריצה ומגן באופן מושלם על הרשת הביתית. עם זאת בפועל, לאור האמור במסמך תנאי השימוש שבזק פרסמה, עולה כי השירות שהציעה החברה לא סיפק הגנה מושלמת כאמור בפרסום – כך שמדובר במעשה העלול להטעות צרכן".

בדיקת הרשות קבעה כי בזק הפרה את הוראות חוק הגנת הצרכן, הקובעות כי "לא יעשה עוסק דבר – במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה – העלול להטעות צרכן בכל עניין מהותי בעסקה (להלן – הטעיה); בלי לגרוע מכלליות האמור יראו עניינים אלה כמהותיים בעסקה: (1) הטיב, המהות, הכמות והסוג של נכס או שירות…". החוק אף מציין במפורש כי "הוראות סעיף זה יחולו גם על פרסומת".

סגנית הממונה על הרשות וראש אגף חקירות ומודיעין, אניטה יצחק,  מסרה היום כי "בזק הבטיחה לציבור בפרסומיה הגנה מושלמת לרשת האינטרנט שלהם, ובכך הטעתה את הציבור, חשוב להבין שמדובר בשירות מורכב בעבור הצרכן וברוב הגדול של המקרים אין ביכולתו של הצרכן כלל לבדוק זאת. זה מסוג הדברים המחייבים אותנו כרגולטורים להיות ערניים ולפעול לבדיקות בשטח ואכן עבודת מודיעין שעשינו  העלתה זאת. הרשות פועלת כל העת לספק את ההגנה הנדרשת לצרכן  ונחושה למצות את הדין עם כל עוסק אשר פועל תוך פגיעה בציבור הצרכנים".

מזק נמסר כי החברה "תתייחס לטענות הרשות להגנת הצרכן במסגרת השימוע שייערך בעניין זה".