על אף שכבר לפני למעלה מחודש חתמה קבוצת משקיעים על חוזה לרכישת מפעל נגב קרמיקה בירוחם – העובדים עדיין בבית. על מה תקוע המו"מ כעת? החברה הממשלתית לשעבר 'מבני תעשיה' מסרבת להעביר את חוזה החכירה לידי הרוכשים החדשים.

"אנחנו עדיין ממתינים לערבויות, ומקווים שיגיעו לעמק השווה" אמר לדבר ראשון יו"ר ועד עובדי נגב יעקב צרפתי. "מבני תעשיה לא מוכנים לקחת את הערבויות של הרוכש החדש ודורשים שויוליה ימשיכו להיות ערבים למבנה. זה מה שעושה לנו בעיות. אי אפשר שהממשלה תתערב? שתשים ערבות – הרי מבני תעשיה היה פעם של הממשלה".

המפעל נסגר על ידי קרן ויולה באוקטובר 2017. ויולה רכשה אותו באפריל אותה שנה, לצד המותג היוקרתי נגב, המרכז הלוגיסטי והחנויות הפרושות ברחבי הארץ – אך החליטה לעצור את הייצור בישראל. עובדי המפעל המשיכו להיות מועסקים, בעקבות מאבק משפטי, עד סוף חודש פברואר.

המשקיע המרכזי בקבוצת המשקיעים החתומה על חוזה רכישת המפעל מויולה, על פי הפרסומים בתקשורת, הוא איש עסקים ירדני השומר על אלמוניותו בשל יתר עסקיו המושקעים במדינות ערב. המפעל עצמו צפוי לעבור לרשות קבוצת המשקיעים בחינם, אולם יהא עליה לקחת על עצמה התחייבויות המוערכות בכ-150 מיליון ש"ח  – בין היתר חוזה החכירה מול 'מבני תעשיה'.

מבני תעשיה הוקמה ב-1961 כחברה ממשלתית במטרה לבנות ולפתח מבנים להשכרה באיזורי תעשייה, בייחוד בעיירות פיתוח – על מנת לחזק בהן את התעשייה המקומית ולעודד צמיחת מקומות עבודה. בשנות ה-80 במסגרת השינויים במדיניות הכלכלית חברתית של ישראל – הוחלט להפריט את החברה, וב-1993 נמכרו כל מניותיה לאיש העסקים אליעזר פישמן באמצעות 'החברה הכלכלית לירושלים' – חברה ממשלתית מופרטת נוספת שרכש פישמן ב-1989 יחד עם קבוצת משקיעים אמריקניים. בשנת 2014 אוחדה מבני תעשיה עם החברה האם, וכיום היא מכונה 'מבנה'. בעקבות הכרזתו של פישמן כפושט רגל – אין כיום קבוצת שליטה בקבוצה.

מהנהלת מבנה נמסר ל'דבר ראשון': "איננו מתייחסים באמצעי התקשורת לנושאים הנוגעים למו"מ מול לקוחותינו".