הסכם קיבוצי חדש נחתם אתמול (שלישי) ברשות הטבע והגנים. בין סעיפי ההסכם שיחולו על כ-1,000 עובדים: תוספת שכר של 5%, תוספות שקליות, הגדלת ההפרשות הפנסיוניות וקליטת כל המצילים המועסקים ברשות להעסקה ישירה. ההסכם שנחתם בין ההסתדרות הנהלת רשות הטבע והגנים יהיה תקף לשלוש שנים.

ההסכם החדש כולל תוספת שכר בשיעור של 5% לעובדי הרשות בשלוש פעימות לאורך תקופת ההסכם. בנוסף כלל העובדים החודשיים ועובדי הבטחת הכנסה ברשות יהיו זכאים מדי חודש ל"תוספת אישית" כפי שמקבלים כיום עובדי המטה, בגובה של כ-315 שקל. הגמול לעובדי שטח מיוחדים בגין עבודה ביום המנוחה השבועי יגדל מ-175% ל-210%.   זאת ועוד, הוחלט כי מדי שנה תקצה הנהלת הרשות סך של 310 אלף שקל לחלוקת מענקים לעובדים מצטיינים על פי מנגנון שיגובש בין הצדדים.

ההסכם גם כולל קליטה של כל המצילים המועסקים ברשות כעובדים קבועים ותנאי ההסכמים הקיבוציים יחולו עליהם, כולל שמירת הוותק שצברו ברשות ובמקומות עבודה קודמים. בנוסף לכך, המצילים ייהנו מ"תוספת הצלה שעתית" שתנוע מ-8 ועד 13 שקל.

ההסכם כולל את הגדלת ההפרשות לגמל ולפיצויים בעבור רכיבי "עבודה נוספת" (רכיבים שאינם חלק מן המשכורת הקובעת ואינם רכיבי החזרי הוצאות או גלומים) מ-6% ל-7.5%. כמו כן ייקבע שיעור ההפרשה לפיצויים על 6% שעד עתה לא הופרש לפיצויי פיטורים בגין רכיבים אלה. הרשות אף תגדיל את הוותק הקודם המוכר לצורך תשלום דמי הבראה, על פי הנהוג בשירות המדינה.

עוד לפי ההסכם, עובדים שיידרשו לבצע עבודה בים בטווח של עד 4 מייל ימי מהחוף יהיו זכאי עבור כל שעת שהייה בים לתוספת שכר ייחודית בשיעור של 20% משכרם השעתי. גובה התוספת לעובדים שיידרשו לבצע עבודה בים בטווח של מעל 4 מייל ימי מהחוף יעמוד על 50%.

בנוסף על פי ההסכם עובד המכהן בתפקיד ניהול אתר יהי זכאי לתוספת שכר חודשית של 400 שקל. עובדים שיתמנו לתפקידי מנהל חטיבה, מנהל מחוז מנהל אגף ומנהל תחום יהיו זכאים לתוספת ניהול חודשים בגובה של בין 600 ל-1,100 שקל. עוד נקבע בהסכם כי עובד יומי ארעי ו"עובד יומי מתמיד" שיעבדו ביום העצמאות יהיו זכאים לשכר בגובה של 200% בעבור כל שעת עבודה.

יו"ר הוועד דודי קרן, יו"ר הסתדרות המעו"ף ארנון בר-דוד ומנכ"ל רשות הטבע והגנים שאול גולדשטיין. (צילום: דוברות רשות הטבע והגנים)

ההסכם נחתם בין יו"ר הסתדרות המעו"ף ארנון בר-דוד, מנכ"ל רשות הטבע והגנים שאול גולדשטיין ויו"ר ועד העובדים דודי קרן. המו"מ לחתימת ההסכם לווה גם על ידי ראש חטיבת מוסדות לאומיים וחברות ממשלתיות בהסתדרות המעו"ף עו"ד אסף אדר.

יו"ר ועד עובדי רשות הטבע והגנים, דודי קרן: "לאחר מו"מ שנמשך כשלוש שנים הגענו להישגים משמעותיים אשר ישפרו את תנאי ההעסקה ברשות הן בשכר השוטף והן בחיסכון לטווח הארוך. אני מודה ליו"ר הסתדרות המעו"ף ארנון בר-דוד, לעו"ד אסף אדר ולהנהלת הרשות על שיתוף הפעולה והרצון לקדם את העובדים".

יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, בירך את עובדי רשות הטבע והגנים ואמר כי: "ההסכם מביא בשורה לכאלף משפחות ומהווה עדות נוספת לכך שעבודה מאורגנת מצמצמת פערים חברתיים. אני רוצה להודות לכל הגורמים שהיו מעורבים במו"מ והובילו להסכמות שמשפרות משמעותית את תנאי ההעסקה ברשות הן באופן מיידי והן לטווח הרחוק".

מנכ"ל רשות הטבע והגנים, שאול גולדשטיין, ציין: "אני מתרגש ושמח על חתימת הסכם שמשפר משמעותית את תנאי העסקת עובדי רשות הטבע והגנים אשר פועלים יום ולילה לשמירה על הטבע, הנוף והמורשת".

יו"ר הסתדרות המעו"ף, ארנון בר-דוד, הוסיף: "אחרי מו"מ ממושך הגענו להסכמות שמביאות לידי ביטוי את התרומה הרבה של ההון האנושי לרשות ולהמשך פועלה. אני מברך את העובדים ואת הוועד בראשות דודי קרן על ההישגים ומאמין כי החתימה על ההסכם תביא להמשך שיפור יחסי העבודה ברשות".