השכר הממוצע למשרה מלאה לעובד שכיר ישראלי הגיע בחודש מרץ ל-10,867 (במחירים שוטפים – ללא התחשבות בעליית המחירים), עלייה של 612 שקלים לעומת החודש הקודם, כך לפי נתונים שפרסמה היום (חמישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

על פי הנתונים עלה השכר בחישוב שנתי ב-5.2% (במחירים שוטפים) מתחילת השנה, וזאת בהמשך לעלייה של 3.9% בחודשים האחרונים של 2017. במחירים קבועים, כלומר בניכוי עליית המחירים, עלה השכר בתקופה זו ב-3.2%.

גם בשכרם של העובדים מחו"ל נרשמו עלייה – 6,218 שקלים לחודש, לעומת 5,790 שקלים בחודש פברואר.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בחודש זה 33.9% ממשרות השכיר נמצאים בענפים בהם השכר הממוצע גבוה מהשכר הממוצע, ו-66.1% מהמשרות בענפים בהם השכר נמוך יותר. נתוני המגמה מראים כי גם בניכוי עליית מחירים עלה השכר ב-4.4% בחישוב שנתי. השכר הנומינלי, ללא התחשבות במדד המחירים, עלה ב-5.2%.

בענף מידע ותקשורת עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-12.6% בחישוב שנתי בין ינואר למרץ, בהמשך לעלייה של 5.8% בחישוב שנתי בחודשים אוקטובר-דצמבר 2017. בענף מנהל מקומי, ציבורי וביטחון וביטוח לאומי ירד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-4.6% בחישוב שנתי בחודשים ינואר עד מרץ, בהמשך לירידה של 6.8% בחישוב שנתי בחודשים אוקטובר-דצמבר 2017.

מספר משרות השכיר עלה בחודש מרץ והגיע ל-3.642 מיליון משרות, וזאת בהשוואה ל-3.613 מיליון בחודש פברואר. עם זאת, נתוני המגמה מצביעים על יציבות במספר משרות השכיר. בחודשים ינואר-מרס 2018 נרשמה יציבות במספר משרות השכיר לאחר עלייה של 1.4% בחישוב שנתי בחודשים אוקטובר-דצמבר 2017.

בענף שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות עלה מספר משרות השכיר ב-5.1% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרס 2018 בהמשך לעלייה של 5.7% בחישוב שנתי בחודשים אוקטובר-דצמבר 2017. בענף הבינוי ירד מספר משרות השכיר ב-3.8% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרס 2018 לעומת עלייה של 0.4% בחישוב שנתי בחודשים אוקטובר-דצמבר 2017.