שוק הנדל"ן ממשיך להתקרר. על פי נתוני העסקאות בנדל"ן שהציג אתמול הכלכלן הראשי באוצר, בחודש אפריל נמכרו 6,200 דירות בלבד. כ-500 מתוכן נמכרו במסגרת מחיר למשתכן. בכך משלים אפריל מגמה של 14 חודשים בהם ישנן ירידות עקביות בהיקף העסקאות בנדל"ן. עוד מציין הכלכלן הראשי כי הפעם הקודמת שבה נרשמו בחודש אפריל מספר עסקאות נמוך כל כך היתה באפריל 2004.

בתחום הדירות החדשות נרשמו באפריל כ-1,800 עסקאות בלבד. עליה של 5% לעומת אפריל אשתקד. עם זאת בניכוי המכירות במסגרת מחיר למשתכן מדובר בירידה של כ-10% במכירת דירות חדשות במחירי שוק.

מניתוח הפריסה הארצית של העסקאות ניתן לזהות כי אזור נתניה סבל באפריל האחרון מהירידה הגדולה ביותר במספר העסקאות במחירי שוק שנרשמו בו לעומת אפריל אשתקד. לעומת זאת דווקא אזור המרכז רשם עליה מסוימת. עם זאת הכלכלן הראשי מציין כי אפריל 2017 אופיין במספר עסקאות נמוך באופן חריג באזור זה.

באופן כללי נתוני הכלכלן הראשי מעידים על ירידה חדה יותר באזורי הפריפריה לעומת המרכז. באזור באר שבע לדוגמא נרשמה ירידה של כ-29% במספר העסקאות לעומת אפריל 2017. סך כל הדירות החדשות שנרכשו באזור זה עמד על 155 דירות בלבד. עוד מציין הכלכלן הראשי כי שיא הרכישות באזור באר שבע נרשם בפברואר 2015, אז נרכשו כ-1,100 דירות חדשות בחודש אחד. עובדה המיוחסת להתחלת השיווקים בפרויקט הענק כרמי גת.

פילוח השוק לפי סוג הרוכשים מעיד על המשך היציאה של המשקיעים מהשוק. באפריל נרכשו כ-900 דירות בלבד למטרת השקעה שהן כ-14% מכלל העסקאות. לעומת זאת המשקיעים מכרו כ-1,300 דירות ובכך נמשכת המגמה של ירידת מספר הדירות המוחזקות על ידי משקיעים. בולטת במיוחד הירידה במספר העסקאות שבוצעו על ידי משקיעים המתגוררים בחו"ל שרכשו באפריל כ-50 דירות בלבד. נתון זה משתלב עם הירידה ברכישת דירות להשקעה בנתניה, עיר שחביבה במיוחד על משקיעים מחו"ל.

בין אלו שרכשו דירה למטרות מגורים (רוכשי דירה ראשונה ומשפרי דיור) השוק מחולק פחות או יותר חצי חצי. כ-3,100 דירות נרכשו כדירה ראשונה מתוכן כ-600 דירות במסגרת מחיר למשתכן. כ-3,200 דירות נרכשו על ידי משפרי דיור.

הנתונים שמציג הכלכלן הראשי על ירידה בהיקפי העסקאות תואמים את המגמה שמציגה הלמ"ס בדבר ירידה במחירי הדירות. על פי ההערכות בשוק הנדל"ן, אם היקפי העסקאות יישארו נמוכים, ימשיכו מחירי הדירות לרדת בחודשים הקרובים. עם זאת לירידה בהיקפי העסקאות עלולה להיות גם השפעה שלילית על התחלות הבניה. הקבלנים שמזהים את ההאטה במכירות ונשארים עם מלאי דירות עוצרים פתיחה של פרויקטים חדשים. תרחיש כזה עלול להחריף את משבר הדיור בטווח הארוך. כדי להתמודד איתו חייב שר האוצר להאיץ את השיווקים במסגרת מחיר למשתכן ולפתוח יותר מכרזים גם למשפרי דיור.