ארגון העיתונאים וועד עיתונאי 'טיים אאוט' ו'את' חתמו אתמול (שני) על הסכם קיבוצי ראשון במגזינים ובאתרי האינטרנט של המו"ל יובל סיגלר. ההסכם מעגן לראשונה את תנאי העבודה בחברות אלו ומעניק לעובדים שורה של הטבות. בנוסף הוסדר בהסכם שינוי מבני בקבוצה, בה צפוי להיפתח בקרוב גוף תוכן נוסף אליו תוכל החברה להעביר עד שישה עובדים ממערכות טיים אאוט ואת, מבלי לפגוע בשכרם, לצד גיוס עובדים נוספים. "ההסכם הקיבוצי מבטיח את המשך התפתחות וצמיחת החברה לתחומים ולכיוונים חדשים, תוך שמירה על החופש היצירתי והביטחון התעסוקתי של אנשי התוכן שלנו", מסר המוציא לאור סיגלר.

ההנהלה התחייבה במסגרת ההסכם לפעול לצמצום תופעת הפרילנסרים והעדפת העסקה ישירה של העובדים כשכירים במסגרת ההסכם הקיבוצי ועובדי החברות יקבלו עדיפות בקבלת תפקידים וקידומים. עד סוף השנה החברה תהיה רשאית לפטר עד שישה מעובדי מערכת אך עובדים שעזבו או פוטרו בשל צמצומים יקבלו עדיפות בקליטה מחדש למשך חצי שנה מפרישתם. במקרה של כוונה לפטר עובד בשל אי-התאמה תינתן לו תקופת השתפרות בת חודש.

חתמנו על הסכם טוב שנותן הטבות כלכליות לעיתונאים וגם מחזק את הביטחון התעסוקתי שלהם, ובהתאם לסטנדרט החדש שהצבנו בענף – הוא גם נותן מעמד משפטי לאתיקה העיתונאית ומגן על עיתונאים שפועלים לאורה

עובדים, בעלי ותק של ארבע שנים ומעלה יהיו זכאים למשכורת אחת נוספת מעבר למגיע להם על-פי חוק כשיעזבו את החברה. הנהלת החברה התחייבה כי עד סוף חודש מרץ 2019, היא לא תערוך פיטורי צמצום.

בהמשך למגמה של ארגון העיתונאים לעגן את תקנון האתיקה של מועצת העיתונות במסגרת ההסכמים הקיבוציים, באופן שיחזק את מעמדם וחירותם של העיתונאים במערכות השונות, הוכנס להסכם סעיף האוסר על פגיעה בעיתונאים על רקע סירוב לפעול בניגוד לו. הנהלת החברות התחייבה לפעול בהתאם לו, והוא צורף כנספח להסכם. "חתמנו על הסכם טוב שנותן הטבות כלכליות לעיתונאים וגם מחזק את הביטחון התעסוקתי שלהם, ובהתאם לסטנדרט החדש שהצבנו בענף – הוא גם נותן מעמד משפטי לאתיקה העיתונאית ומגן על עיתונאים שפועלים לאורה", מסר שי אמיר, רכז איגוד מקצועי בארגון העיתונאים, הפועל כחלק מההסתדרות הכללית.

עוד קובע ההסכם החדש כי החל מתחילת 2019 יפתחו קרנות השתלמות לעובדים בעלי ותק של שנתיים ומעלה, עם הפרשת מעסיק בסך 5%. יוגדלו מספר ימי מחלת ילד לעשרה ימים ועובדים במשרה חלקית, שבמשך שישה חודשים נדרשו לעבוד בהיקף משרה גבוה יותר, יקבלו למפרע את התשלום על התנאים הסוציאליים.

יובל הלפרין, יו"ר ועד עובדי טיים אאוט אמר כי הוא מודה לכל מי שסייע להשלמת ההסכם, "שיביא לשיפור תנאי העבודה והביטחון התעסוקתי במערכת טיים אאוט ואת".