המאזן המסחרי של ישראל הוא הנמוך ביותר מאז שנת 2013 – כך עולה מדו"ח המאזן המסחרי לרבעון הראשון של שנת 2018 שפרסמה היום (חמישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אחת הסיבות המרכזיות לירידה במאזן המסחרי של ישראל היא צניחה דרסטית בהיקף יצוא הסחורות מישראל לעומת יבוא הסחורות מחו"ל. גם ברבעון האחרון המשיכה מגמת הירידה במאזן המחסר בסחורות, והגירעון עומד על 4.8 מיליארד דולר, עלייה מ-3.6 מיליארד דולר ברבעון הקודם.

מאזן הסחר מודד את היקף הסחר החוץ. משמעותו של גירעון במאזן הסחר הוא היקף יבוא גדול יותר מהיקף היצוא, ומשמעותו של עודף הוא יצוא גדול מיבוא. מאזן הסחר הכללי של ישראל הוא חיובי, ועומד על 1.9 מליארד דולר. במילים אחרות, ישראל מייצאת ב-1.9 מיליארד דולר יותר מאשר היא מייבאת. עם זאת, נתון זה נמצא במגמת ירידה, וברבעון הקודם העודף עמד על 2.3 מיליארד דולר.

בהסתכלות מעמיקה על הנתונים, מתגלה מציאות מטרידה. המאזן הכללי מורכב מהמסחר בשירותים והמסחר בסחורות. בעוד מאז תחילת שנת 2017 ישנה עליה קלה במאזן הסחר בשירותים, באותה התקופה חלה ירידה דרמטית במאזן הסחורות. במילים אחרות, מאז תחילת שנת 2017 ישראל מייצאת יותר שירותים מאשר היא מייבאת, אבל הולכת ומייצאת פחות מוצרים מאשר היא מייבאת.

"בעודף בחשבון השוטף חלה ירידה מ-2.3 מיליארד דולר ברבעון הרביעי ל-1.9 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי. זאת כתוצאה מעלייה של כ-1.2 מיליארד דולר בגירעון בחשבון הסחורות" כך נכתב בדוח. כיום עומד המאזן המסחרי של הסחורות על גירעון של 4.8 מיליארד דולר. זאת לעומת גירעון של 2 מיליארד בלבד בתחילת שנת 2017. במילים אחרות, מאז תחילת שנת 2017 הגירעון במאזן המסחרי של הסחורות בישראל יותר מהכפיל את עצמו.

הגברת הייבוא לישראל והקטנת הייצוא היא מגמה מתגברת בשנים האחרונות. בחישוב של המסחר בסחורות ושירותים יחד עלה היצוא ב-2.5% לעומת הרבעון הקודם. עם זאת, ייבוא הסחורות והשירותים עלה בקצב גבוה יותר של 5.4%. היצרנים הישראלים טוענים כי ערכו הגבוה של השקל, יחד עם הצעדים האחרונים של שר האוצר להקלה על ייבוא מוצרים מחו"ל פוגעים ברווחיותה של התעשייה הישראלית, וגורמים ליצרנים רבים להעביר את פעילותם לחו"ל. אפשר לזהות מגמה זו בירידה החדה במאזן הסחורות בחודשים האחרונים.