אי-השוויון בהכנסות במערב הולך וגדל במידה שפוגעת בצמיחה של כלל המשק – כך עולה מדו"ח אי-השוויון של ארגון ה-OECD שפורסם בסוף השבוע. לטענת כותבי הדו"ח, מאז שנות ה-90 חלה עליה דרסטית ברמות אי-השוויון בהכנסות בכלל החברות המערביות, וחלקים גדולים מאד מהאוכלוסיה לא רואים את פירות הצמיחה הכלכלית.

כותבי הדו"ח טוענים כי השינוייים במבנה הכלכלי של חברות המערב בשנים האחרונות הוביל לתופעה של קיטוב כלכלי וחברתי. לטענתם, העניים ביותר בחברה סובלים מתופעה אותה הם מגדירים כ"רצפות דביקות". במסגרת תופעה זו, העניים ביותר בחברה מוצאים את עצמם ללא יכולת לשפר את מצבם, ולמעשה מביאים להנצחת העוני ממנו הם סובלים.

לטענת הכותבים, לתופעת אי-השוויון ישנה השפעה קריטית על חייהם של ילדים עניים רבים בעולם, אך ישנה גם השפעה שלילית על הצמיחה הכללית של המשק בכלל. לטענתם, אי-שוויון בהזדמנויות חוסם חלקים גדולים מהאוכלוסיה לעבודות חיוניות הדורשות הכשרה ומשאבים, ויוצר אי-יציבות פוליטית במדינות המפותחות.

לטענת הכותבים, בעוד ניעות חברתית וכלכלית הייתה מציאות בעבור אלו שנולדו בין השנים 1955 ל-1975, היום ילד שנולד למשפחה בעלת הכנסה נמוכה יתקשה מאד לשפר את מצבו משמעותית. בעוד בעידן מדינות הרווחה כמעט מחצית מילדי משפחות בעלות הכנסה נמוכה הצליחו לשפר את מצבם הכלכלי, כיום בבריטניה 18% בלבד מהילדים שנולדים למשפחות בעלות הכנסה נמוכה יגיעו לרמת הכנסה גבוהה.

מהדו"ח עולה כי אחד מכל שלושה ילדים ממשפחות בעלות הכנסה נמוכה יגדל להיות מפרנס בעל הכנסה נמוכה, בעוד שני שליש הילדים הנוספים יעלו רק במעט מעל הכנסת הוריהם. "יותר מדי אנשים מרגישים שמשאירים אותם מאחור, ושלילדיהם אין סיכוי אמיתי להתקדם" אמרה גבריאלה ראמוס, יו"ר ה-OECD. "אנחנו צריכים לדאוג שלכולם תהיה ההזדמנות להצליח, ובייחוד לשכבות המוחלשות ביותר בחברה".

כותבי הדו"ח ממליצים להגביר את ההוצאה הציבורית על שירותים חיוניים, כדי להעניק הזדמנויות שוות גם לבעלי ההכנסה הנמוכה בחברה. כך, יחסכו מאותם בעלי הכנסה נמוכה הוצאות שיאפשרו להם להתקיים בכבוד, ולהביא לשיפור מצבם הכלכלי. כותבי הדו"ח ממליצים להגביר את ההוצאה בתחומי החינוך והבריאות, למטרה זו. "השקעה ציבורית נוספת בבריאות תאפשר ניעות חברתית וכלכלית גבוהה יותר בכך ש"תרכך" הוצאות כלכליות או שינויים תעסוקתיים במקרים של מחלות. אסטרטגיה של השקעה עודפת של המדינה בילדים עשויה לתרום לשבירת מעגל העוני" נכתב בדו"ח.

הדו"ח משווה בין קצב גידול השכר במדינות השונות ב-OECD ומראה כי לילדים ממשפחות בעלות הכנסה נמוכה בבריטניה ידרשו חמישה דורות, או 150 שנה, כדי להגיע לרמת השכר הממוצע במשק. זאת לעומת שני דורות בדנמרק, שלושה דורות בשאר מדינות סקנדינביה, ותשעה דורות בברזיל ובדרום אפריקה.

בנוסף לכך, ממליצים כותבי הדו"ח לייעל את שירותי הרווחה בכך שקצבאות האבטלה יוגדלו ויהוו רשת ביטחון ריאלית למחפשי העבודה. "השלמות הכנסה למובטלים שעומדים ברמה נאותה, במקביל לתכניות הכשרה לעובדים במימון ממשלתי, עשויים להגן מפני ההשפעות השליליות של אי-השוויון בהזדמנויות על מעגל העוני", נכתב.

הכותבים ממליצים להגדיל את ההוצאה הציבורית כדי להבטיח "גישה לדיור איכותי וזול, תחבורה ציבורית וחינוך", וכי להשקעה זו יש חשיבות קריטית בקביעת שוויון ההזדמנויות של ילדים. מאז שנת 2016 הצטרף ארגון ה-OECD למספר ארגונים כלכליים הקוראים לממשלות הכלכלות המפותחות להגביר את ההוצאה הציבורית, גם במחיר של הגדלת החוב הלאומי. לטענתם, ישנה חשיבות קריטית בהגדלת התקציב והגברת ההשקעה הציבורית בתכניות רווחה ושירותים ציבוריים שיביאו לצמצום אי-השוויון במדינות ה-OECD.