כ-700 אלף בנות ובני נוער יצאו לחופשת הקיץ, ורבים מהם, כ-250 אלף, ינצלו את החופשה על מנת לעבוד, וזאת כדי לממן את הבילויים, להגביר את תחושת העצמאות ובמקרים לא מעטים גם כדי לעזור לכלכלת משפחתם. עשרות עד מאות אלפי בני נוער אחרים מתכוונים לחפש עבודה.

"דבר ראשון תדעו אצל מי אתם עובדים, שיש תלוש שכר, לצלם את הצ'ק ולדעת את מספר החברה", מסר תומר שרים, מ'הסתדרות הנוער העובד והלומד'. "מאחורי כל בני ובנות הנוער בישראל עומדת תנועה גדולה שתגן על כל מי שיבחר לעבוד ולעמוד על זכויותיו. 'הנוער העובד והלומד' פועלת עם בני נוער שנוצלו בעבודה כל שנה ובייחוד בקיץ, ומדי שנה אנחנו מצליחים להחזיר מעל למיליון ו-200 אלף שקלים לבני הנוער שהתלוננו".

שכר נוער על פי גיל לפי מספר שעות עבודה

 

שרים מחדד ומדגיש: "תדאגו לעשות רישום שעות מדויק של כל הימים והשעות בהם עבדתם, גם אם יש שעון נוכחות בעבודה. בשביל לחשב באופן מיטבי חשוב שבני הנוער ידעו את טבלת שכר המינימום שלהם".

שוק העבודה לבני נוער נחשב לשוק 'פרוץ' יותר, שכן בני נוער רבים לא יודעים במדויק מהן זכויותיהם, על אף שבישראל זכויות עובדים רבות מעוגנות בחוק. פעמים רבות בני נוער וצעירים הנכנסים לראשונה לעולם העבודה אינם יודעים את זכויותיהם, והם יכולים להיות נתונים למניפולציות שונות מצד מעסיקים. לכן, יש משמעות לליווי נכון של הורים ומבוגרים בצעדיהם הראשונים של בני נוער בשוק העבודה.

טיפים להורים ולמעסיקים

כמה דברים שכדאי לדעת: בין אם אתם הורים לבני נוער ובין אם בכוונתכם להעסיק בני נוער בעסק שלכם במהלך חודשי הקיץ; אין להעסיק נוער מתחת לגיל 14; את מי שטרם מלאו לו 15 מותר להעסיק רק בחופשות ואסור להעסיק בעבודות הנחשבות לקשות פיזית; גם אם הוא מסכים לכך – אסור לשלם לבן נוער פחות משכר המינימום לגילו.

שכר המינימום התעדכן לאחרונה בסוף 2017 ועומד על 26.88 שקלים לשעה לבני 18 ומעלה. שכר המינימום חל על כל שעת עבודה, ובכללן התלמדות וישיבות עבודה (חובה לשלם שכר עבודה עבור התלמדות!). על מעסיק השוכר בני נוער חובה להעביר הודעה לעובד המפרטת את תנאי העסקתו בתוך שבוע מתחילת עבודתם (ולא בתוך חודש, כפי שנהוג עם מבוגרים). כמו כן, חובה על מעסיק להחתים את בני הנוער העובדים אצלו על כרטיס עובד (טופס 101), ולנפק לבני הנוער תלושי שכר. מאז ינואר 2018, המעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח בשיעור מופחת משכרו של הנער.

בני נוער מותר להעסיק עד 8 שעות ביום, או 9 שעות במקומות בהם שבוע העבודה הוא בן 5 ימים, ועד 40 שעות בשבוע בלבד. במידה והנער עבד למעלה מ-8 שעות, הוא זכאי לגמול עבור שעות נוספות – 125% שכר עבור השעה התשיעית והעשירית, ו-150% שכר עבור כל שעה נוספת ביום עבודה שאורכו למעלה משש שעות. חובה על המעסיק לתת לבני נוער עובדים לפחות 45 דקות הפסקה, מתוכן לפחות חצי שעה ברצף.  למעסיק מותר לנכות את זמן ההפסקה מן השכר רק בגין הפסקה של חצי שעה רצופה לפחות. חל איסור על מעסיקים להטיל קנסות כספיים על בני נוער, ובכלל זה לנכות משכרם בגין נזקים שנגרמו במהלך עבודתם. כמובן שגרימת נזק במכוון חשופה לתביעה פלילית.

אסור: לעבוד בגובה, חובה: להחזיר על נסיעות

יש להקפיד ביותר על סביבת עבודה בטוחה, לתדרך נערים העובדים בדבר סכנות הכרוכות בעבודה, לספק להם אמצעי בטיחות וכן סביבת עבודה מוצלת ומי שתיה. ישנה רשימה של עבודות מסוכנות האסורות לבני נוער על פי חוק, וכן חל איסור על העסקת נוער בעבודה בגובה.

נער עובד זכאי להחזרי נסיעות, המגיעים עד לסכום המינימלי הדרוש להגעה למקום העבודה, ולא למעלה מ-22.6 שקלים. עם זאת, במידה והעבודה מסתיימת אחרי שעות התחבורה הציבורית, על המעסיק להחזיר את הוצאות החזרה הביתה במונית, כנגד הצגת קבלה. ככלל אסור להעסיק בני נוער לאחר השעה 22:00 במהלך שנת הלימודים, וחצות בימי החופשה.

על אף שרוב בני הנוער אינם עובדים במשך שנה שלימה, הם זכאים ל-18 ימי חופשה בתשלום. במידה ולא נוצלו, על המעסיק לשלם את פדיונם עם סיום העבודה. נער שעבד פחות מ-75 ימי עבודה זכאי עם סיום העסקתו לתשלום חופשה בסך 4% משכרו הכולל (נער שעבד יותר זכאי לחופשה שנתית רגילה).

לבני נוער עובדים מומלץ לנהל רישום אישי של שעות עבודתם, ולהצליב אותו עם קבלת המשכורת עם התלוש, בליווי מבוגר, במטרה לוודא שקיבלו את מלוא זכויותיהם. משרד הכלכלה יצר אפליקציה נוחה על מנת לסייע לבני הנוער ברישום. האפליקציה מאפשרת ניהול שעון נוכחות ודו"ח שעות, מחשבון שכר וכן פנקס זכויות ופרטי התקשרות עם מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד העבודה והרווחה. להורדה מחנות האפליקציות של אנדרואיד לחצו כאן, ומזו של אפל – כאן.

בני נוער שזכויותיהם בעבודה נפגעו יכולים להיעזר בהסתדרות "הנוער העובד והלומד" – האיגוד המקצועי המייצג בני נוער וצעירים בעבודה – באמצעות טלפון *1121 או אתר האינטרנט minimum.org.il.