היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, שהגיע לדיון בוועדת חוקה, חוק ומשפט בכנסת, התייחס לביקורת הנשמעת על התארכות חקירות נתניהו, "אני נשאל בכל הזדמנות לגבי התהליך של חקירת ראש הממשלה. מטבע הדברים, אני לא יכול להתייחס לתוכן של החקירה, אבל זו הזדמנות לעשות סדר בדברים…היום אנו נמצאים כשנה וחצי אחרי היום שבו נפתחה החקירה בעניינו של ראש הממשלה. אני מדגיש שנה וחצי מהיום בו פתחנו בחקירה, משום שאומרים לי שיש לעיתים תחושה בציבור שהחקירה מתנהלת כבר שנים רבות."

"היום אנחנו בסוף חודש יוני 2018. מה קרה מאז שפתחנו את החקירה? הרבה מאוד." חידד מנדלבליט, |יש לנו צוותי חקירה שעובדים במרץ רב, כל הזמן. הם עושים מלאכתם נאמנה. הם עושים אותה ביושר. התיקים אומנם נמצאים בשלב מתקדם, אך יש לצוותי החקירה עוד עבודה לעשות."

היועמ"ש כיוון בדבריו לאלו המביעים חוסר אמון במערכת, משני צדי המערכת הפוליטית: "לכל אלו שקוראים להגיש כתב אישום עוד לפני שהחקירה הסתיימה, ויש רבים כאלה, אני אומר – חכו לכם. מדינת ישראל היא מדינה של שלטון חוק, בה החלטות מתקבלות על פי הראיות ועל פי הדין בלבד. גם לחשודים יש זכויות. אני לא מתכוון להתפרק מחובתי להגיע לחקר האמת בגלל צייצנים, או מפגינים, או מתלהמים אחרים. הם ממש לא מעניינים אותי. המקצועיות היא מעל לכל.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

"ולאלו שטוענים כי החקירות הן מוטות, או מופרכות, או הזויות, או מהוות "רדיפה" של אנשים, אני אומר – היזהרו בדבריכם. מערכת אכיפת החוק, על הגופים המרכיבים אותה, היא מערכת מקצועית וישרה, הפועלת בנחישות וללא לאות כדי להביא לגילוי האמת, ולמטרה זו בלבד. אנחנו לא מסמנים אף אחד, ולא רודפים אף אחד. האינטרס היחיד שעומד לנגד עינינו הוא שלטון החוק במדינת ישראל. אין לנו משהו אחר."

דברין חריפים אמר מנדלבליט בנוגע ליחס התקשורתי והפוליטי לעדי המדינה: "אני ער לניסיון לעשות "דה-לגיטימציה" למוסד של עד המדינה. לצערי, לעיתים הדבר נעשה מתוך מטרות פוליטיות. זהו גם חלק מקמפיין רחב יותר, שמכוון נגד רשויות אכיפת החוק והתביעה הכללית, על רקע חקירות מתנהלות.אני דוחה בכל תוקף את הטענות המועלות במסגרת הקמפיין הזה, כאילו גורם כלשהו או חלילה אפילו מערכת אכיפת החוק בכללותה, עוסקים ב"רדיפה" של אנשים." מנדלבליט המשיך וחידד, "כל הניסיונות לעשות "דה-לגיטימציה" לכלי החיוני של עד המדינה, הם למעשה ניסיונות למנוע הגעה לחקר האמת."

מנדלבליט התייחס לחקירת תיק 4000, התיק הטרי ביותר הקשור לנתניהו ובו מעורבת גם חברת בזק ואיש התקשורת שאול אלוביץ', "צריך להבין – חקירה פלילית, בוודאי מסוג זה, היא דבר מורכב ומסועף. עד מוביל לעד. חקירת מחשב מובילה למסמכים והקלטות. תמלולי המסמכים מובילים לעדים. ושוב עדים מובילים לעדים נוספים, וחוזר חלילה.

"בנוסף, כפי ששמעתם בעבר, למשל מאת מפכ"ל המשטרה ופרקליט המדינה שהתייחסו לכך, החקירות של תיקים 1000, ו-2000 הן חקירות גדולות מאוד, מבחינת ההיקף של פעולות החקירה וחומרי החקירה, מורכבות וממש לא פשוטות, הן בהיבט העובדתי והן בהיבט המשפטי."

"משעה שנכנס תיק חקירה נוסף על תיקי החקירה הקיימים, עלה הצורך לקיים חשיבה והסתכלות כוללת על כל התיקים. מדוע? בשל מספר סיבות השלובות זו בזו. אלה העיקריות שבהן: ראשית, יש זיקה בין הדברים העולים בתיקים. התיקים מעוררים שאלות משפטיות ועובדתיות דומות. לפיכך נכון לראות תמונה רחבה ולבחון את הדברים יחד. שנית, ישנם עדים משותפים. כך, ישנם עדים שהעידו על נושא מסוים בתיקים 1000 ו-2000, והם נדרשו למסור עדות גם בתיק 4000. לפיכך, לשם הערכה של מהימנות העדים והבנה של פרטים מסוימים בעדויות, יש צורך לראות את הדברים כמקשה אחת. כמו כן, ישנם עדי מדינה בתיק 4000 שמעידים גם על דברים הקשורים לתיקים האחרים."

מנלדבליט הבהיר כמה השפעה יש לעדויות בתיק אחד על החקירה בתיק אחר, "בהקשר הזה אני רוצה להדגיש, עדי מדינה שגייסנו בתחילת תיק 4000, לפני כשלושה חודשים, מופיעים לנו למעשה כעדים ומוסרים דברים גם בתיקים האחרים. מצב זה מטבע הדברים חייב לבצע השלמות חקירה מהותיות בתיקים האחרים, בהתאם לתהליך שדיברתי עליו מוקדם יותר. לשם ההמחשה – כפי שפורסם, בתיק 4000 הגיעו לידינו הקלטות רבות של עד מדינה מסויים. מדובר בהיקף גדול של חומר, שמהר מאוד התברר שחלק ממנו רלוונטי גם לתיקי 1000 ו-2000, ואפילו לתיק המעונות. מאותו שלב, המשטרה הייתה חייבת מבחינה מקצועית לחקור בעניין, לרבות גביית עדויות נוספות, והדברים קורים בימים אלו ממש. אמנם, תהליך זה – שהחל לפני שלושה חודשים בערך – מאריך במידה מסוימת את החקירה ביחס לתיקים האחרים, אך האם נסכים שעדי המדינה ימסרו עדות רק בתיק 4000, ונאטום את אוזננו מלשמוע מה יש להם להגיד על התיקים האחרים? ממש לא. כמו שאמרתי, אנו נעשה כל שניתן כדי להוציא אמת לאור."