דבר העובדים בארץ ישראל
menu
יום ראשון ג' בתמוז תשפ"א 13.06.21
24°תל אביב
  • 21°ירושלים
  • 24°תל אביב
  • 23°חיפה
  • 24°אשדוד
  • 21°באר שבע
  • 33°אילת
  • 28°טבריה
  • 26°צפת
  • 23°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
כלכלה

שוויון גם במשכנתא / "אפליה שאין לה סיבה אמיתית"

במצב הנוכחי דורשים הבנקים הצגת פוליסת ביטוח חיים כתנאי לקבלת משכנתא, אך במקרים רבים חברות הביטוח מסרבות לבטח אנשים עם מוגבלויות | תיקון חוק שיזמה ח"כ קארין אלהרר יאפשר לרבים מהם לרכוש דירה

ח"כ קארין אלהרר. צילום: דבר ראשון

סוף לאפליית הנכים בקבלת משכנתא ובביטוח חיים: מליאת הכנסת אישרה אתמול (שני) תיקון לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, האוסר על גוף פיננסי לסרב לתת הלוואה לדיור לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים. את הצעת החוק הגישה ח"כ קארין אלהרר (יש עתיד), והיא אושרה בתמיכתם של 56 חברי כנסת, ללא מתנגדים.

בדיון במליאה אמרה ח"כ אלהרר: "את ההצעה הנחתי ממש בתחילת הקדנציה, כשהבנתי את גודל האפליה. זו אפליה שאין לה בסיס וסיבה אמיתית. היא מנעה מרבים שיש להם הון עצמי לרכוש דירה. אני כולי תקווה שכל מי שחווה עד היום קושי לקנות בית רק בגלל המוגבלות, יוכל היום לקבל מענה."

בדברי ההסבר נכתב להצעה נכתב כי "גוף פיננסי הנותן הלוואות לדיור, דוגמת בנק, מבטח או חברה מנהלת, נוהג להבטיח את החזר ההלוואה באמצעות רישום משכנתא על דירת הלווה לזכות המלווה או דרישה שהלווה ירכוש ביטוח חיים שיבטיח את תשלום המשכנתא אם הלווה נפטר. בשנים האחרונות גופים פיננסיים נוהגים לדרוש, כתנאי למתן ההלוואה, את שתי החלופות האמורות גם יחד, כך שמימוש המשכנתא ייעשה אם הלווה אינו עומד בהחזר התשלומים, ובמקרה של פטירת הלווה החזר ההלוואה ייעשה מתוך כספי ביטוח החיים שלו.

"בעקבות שינוי זה, אנשים עם מוגבלות מוצאים את עצמם ללא אפשרות לקבל הלוואה לדיור גם אם יש בידיהם את ההון המזערי הדרוש כדי להגיש בקשה להלוואה לדיור, שכן מבטחים מסרבים לבטח אותם בביטוח חיים בשל הסיכונים הנובעים ממוגבלותם, או לחלופין מאפשרים להם לרכוש רק ביטוח חיים ללא חיתום, המוגבל בסכום שבין 300,000 ל־500,000 שקלים חדשים ותקופת אכשרה של שלוש שנים, על פי רוב, שבמהלכה הפוליסה מכסה מקרי מוות מתאונה בלבד."

על פי התיקון שאושר, האיסור לסירוב במשכנתא תקף במידה והמבקש מקיים מספר תנאים, בכלל זה שההלוואה מבוקשת לרכישת דירה יחידה או חלופית (משפר דיור), ושהאדם עם המוגבלות עומד בתנאי ההלוואה שהגוף הפיננסי מציע והציג לו אישור שהוא מבוטח בביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים. סכום ההלוואה יהיה כפול מסכום הביטוח ולכל היותר מיליון שקלים חדשים.

כמו כן נקבע כי מבטח לא יסרב למכור ביטוח חיים להלוואה לדיור לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים עקב מוגבלתו אלא על פי הקבוע בדין, ואם סירב למכור לו ביטוח חיים עם חיתום, יציע לו ביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים, שיהיה שווה למחצית יתרת סכום ההלוואה ולכל היותר חצי מיליון שקלים חדשים. אדם עם מוגבלות מקצרת חיים שנטל הלוואה כאמור ורכש ביטוח חיים כאמור זכאי לסיוע מהמדינה בסך של 300 שקלים חדשים בחודש, בכפוף לעמידתו באמות המידה שייקבעו לפי הצעת החוק, וכל עוד הוא מבוטח בביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים.

דבר היום כל בוקר אצלך במייל
על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
עוד על כלכלה:
"החגורה והדרך הירוקה": מדינות ה-G7 מציבות אלטרנטיבה להשקעה הסינית
מצפים לשינוי: "לשנינו יש עבודה מסודרת, אבל לרכוש דירה מרגיש לנו כמו חלום דמיוני"
דיווח: ליברמן ימנה את רם בלינקוב למנכ"ל משרד האוצר
תגובות