הבנקים בישראל יתמכו בנשים נפגעות אלימות, גם שנה לאחר יציאתן מהמקלט או מדירת המעבר. כך פורסם אתמול (שלישי) בהודעה של בנק ישראל. השירות, כחלק מהרחבת "אמנת זמינות בנקאית" לצמצום אלימות כלכלית נגד נשים נפגעות אלימות. מדובר באמנה וולונטרית, שגובשה יחד עם איגוד הבנקים והמערכת הבנקאית וארגונים חברתיים, במטרה לצמצם את תופעת האלימות הכלכלית נגד נשים נפגעות אלימות, השוהות במקלטים ובדירות מעבר.

בנוסח המעודכן של האמנה נקבע, כאמור, כי עיקר הפעילות במסגרת האמנה תעשה במהלך שהותן של הנשים במקלטים, אולם בשל החשיבות ביצירת רציפות בתהליך היציאה לעצמאות פיננסית, עם יציאתן של הנשים מהמקלט ימשיכו המוסדות הפיננסיים לתמוך בהן באמצעות האמנה במהלך שנה נוספת, או למשך חצי שנה לאחר יציאת האישה מדירת המעבר. הרחבה זו היא פרי יוזמה של עמותת "רוח נשית", המסייעת לנשים בשלב יציאתן מהמקלט. בנוסף, יתקיים תהליך הערכה ומיצוי זכויות פיננסי, הכולל סדרת שאלות מנחות שמטרתן לסייע בבירור פרטים ממוקדים ורלוונטיים אודות מצבה הפיננסי של האישה וזאת כחלק מתהליך הקליטה הראשוני המתבצע כשאישה חדשה מגיעה למקלט. לצד זאת, יאמצו הבנקים את המקלטים ויסייעו להם בתחום הידע והחינוך הפיננסי, בין היתר על ידי העברת הרצאות תקופתיות בנושאים פיננסיים שונים, זאת במטרה להגביר את המודעות הפיננסית של הנשים נפגעות האלימות השוהות במקלטים ובדירות מעבר ושל אנשי הצוות במקלטים.

על פי נתונים של עמותת 'רוח נשית', ישנן בישראל למעלה מ-200,000 נשים נפגעות אלימות, וזהו רק המספר המדווח, הערכות אנשי המקצוע הן שהמספר הממשי גבוה פי ארבע. רבות מהנשים הן אמהות יחידניות, וחלקן סובלות מעוני וקושי רב להשתלב בתעסוקה, לאחר שחיו שנים בצל האלימות. אישה נשארת במעגל האלימות בממוצע 10 שנים וכמעט 50% מהנשים שיוצאות מהמקלט חוזרות למעגל האלימות. כיום אין אפשרות ממשית לאמוד כמה נשים בישראל סובלות מאלימות כלכלית, מדובר בתופעה סמויה, ונשים רבות כלל לא מודעות לכך שהן נמצאות במצב בו מופעלת כלפיהן אלימות.

בין מאפייני האלימות הכלכלית שחוות הנשים: נטילת כספה של האישה, ניהול האישה דרך הענקת קצבה חודשית מוגבלת במזומן, יצירת אווירת איום תמידית ותחושת משבר כלכלי, העברת נכסים משותפים על-ידי בן הזוג ללא ידיעת האישה, מניעת האפשרות מהאישה לצאת לעבודה וכיו"ב.

במסגרת האמנה מונה איש קשר בכל בנק בעל הכשרה מתאימה למתן מענה מהיר לבעיות, ללא קשר למיקום המקלטים ומיקום הסניפים בהם מתנהל חשבונן של הנשים. מאז השקתה ועד היום האמנה סייעה לכ-540 נשים בהתמודדות עם האלימות הכלכלית, במתן כלים להתנהלות פיננסית נכונה ובסיוע לצאת לדרך כלכלית חדשה ועצמאית. בנוסף, נשות הקשר במקלטים נמצאות בקשר ישיר עם נציגי הבנקים וחברות כרטיסי האשראי, במטרה לתת מענה שוטף לנושאים שונים העולים מן השטח. בנוסף, אחת לשנה, מתקיים מפגש עדכון מורחב בהשתתפות גורמים נוספים מהפיקוח על הבנקים, איגוד הבנקים והמערכת הבנקאית, כדי להתעדכן ביישום האמנה ולהציף סוגיות רוחביות הדורשות טיפול ומענה.

מהמפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר נמסר כי "אמנת זמינות בנקאית היא פרי של מאמץ משותף של כל הגורמים הרלוונטיים, אשר מסייעת לתת מענה מיידי, נרחב ויצירתי לנשים הסובלות מאלימות כלכלית בנוסף לסבל הפיזי שהן חוות. הפיקוח על הבנקים רואה חשיבות עליונה בסיוע לנשים אלו וימשיך לפעול, יחד עם איגוד הבנקים והמערכת הבנקאית, להרחבת ההקלות לנשים נפגעות האלימות ולחיזוק הקשר עם המקלטים".

מ'מרכז רקמן' מאוניברסיטת בר אילן נמסר: "המרכז מברך על היוזמה המשותפת לפיקוח על הבנקים, משרד העבודה והרווחה, המקלטים לנשים מוכות והארגונים החברתיים שנועדה לסייע לנשים נפגעות אלימות. סיוע בהתמודדות הכלכלית של הנשים הינו אקוטי ומרכזי בשיקום חייהן ויציאתן של ממעגל האלימות הזוגית. שילוב הכוחות בין המגזרים וההבנה כי כולם יחד יעשו יד אחת כדי למנוע נפילתן של נשים (ובפועל יוצא גם ילדיהן) הינו מודל בעל סיכויי הצלחה מירבים. על כן, ראוי שיעשה בו שימוש גם בפתרון סוגיות חברתיות עמוקות אחרות הרלוונטיות לחברה הישראלית בכלל ולמצבן של נשים בפרט".